Vakuutuskassa PIE-yhteisö?

24.05.2017

Eräs pieni sairauskassa on juuri ilmoittanut valinneensa minut tilintarkastajakseen. Omien sääntöjensä mukaan heihin sovelletaan vakuutuskassalakia.

Onko tämä PIE vai ei? Voivatko nyt valitut 2 HT-tilintarkastajaa suorittaa tarkastuksen, vai pitäisikö toisen tilintarkastajista olla KHT?

Vakuutuskassalain muuttamisen esitöissä on todettu seuraavasti (HE 70/2016): ”56 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi selvennys, jonka mukaan vakuutuskassan tilintarkastukseen ei sovelleta tilintarkastuslain 5 lukua. Vakuutuskassaa ei ole määritelty yleisen edun kannalta merkittäväksi yhteisöksi. Siksi selvyyden vuoksi säädetään, ettei tällaisia yhteisöjä koskevia tilintarkastuslain säännöksiä sovelleta vakuutuskassaan.”

Vakuutuskassalain 56 § 3 momentin mukaan ”Vakuutuskassassa tulee olla vähintään yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja. Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavassa eläkekassassa vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tai tilintarkastajat valitsee kassankokous.”

Jos tilintarkastuslain mukaiset kokorajat eivät ylity eikä sairauskassa harjoita eläkevakuutustoimintaa, sairauskassan ei tarvitse valita KHT-tilintarkastajaa.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.