Yhdistyksen toimintakertomus

24.05.2017

Asiakkaani on pieni yhdistys, sääntöjen mukaan tulee laatia toimintakertomus, mutta yhdistyslaki ja kirjanpitolaki ei sitä vaadi.

Tuleeko tilintarkastajan lausua muu informaatio kohdassa kyseisestä toimintakertomuksesta? Tuleeko kertoa, että nyt on sellainen toimintakertomus, joka on laadittu yhdistyksen sääntöjen määräyksestä, mutta yhdistyksen ei tarvitse laatia kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta?

Vai pitääkö tilintarkastajan aina vaatia toimintakertomus kirjanpitolain mukaiseksi, jos yhdistyksen säännöt määräävät laatimaan toimintakertomuksen?

Yhdistys on laatinut ohjeen toimintakertomuksen tarkastamisesta. Ohje kokonaisuudessaan löytyy yhdistyksen jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen). Ohjeessa todetaan näin:

”Toimintakertomusta koskeva raportointi sekä raportoinnin perustaksi tehtävät toimenpiteet kohdistuvat kirjanpitolain mukaiseen toimintakertomukseen, jonka yhteisö tai säätiö laatii joko lain velvoittamana tai vapaaehtoisesti ja jonka se julkaisee tilinpäätöksen yhteydessä siten, että tilinpäätös ja toimintakertomus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Jos yhteisö tai säätiö laatii toimintakertomuksen vapaaehtoisesti, tulee sen noudattaa kaikkia kirjanpitolain ja muita toimintakertomuksen laatimista koskevia säännöksiä. Edellä luetellut tilintarkastajan raportointivelvollisuudet koskevat myös vapaaehtoisesti laadittua toimintakertomusta. 

Jos yhteisö laatii vuosikertomuksen tapaisen dokumentin (esimerkiksi yhdistyksen laatima toimintaa kuvaava kertomus), jota ei julkaista yhdessä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kanssa, on suositeltavaa nimetä tällainen dokumentti väärinkäsitysten välttämiseksi joksikin muuksi kuin toimintakertomukseksi.”

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.