Sääntelyhankkeet

Suomen Tilintarkastajat ry:n tavoitteena on kehittää toimintaympäristöä, joka on suotuisa tilintarkastajan ammatin harjoittamiseen ja edistää yritysten ja pääomamarkkinoiden toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta.

Tilintarkastajan ammatti on vahvasti säännelty ammatti, joten edunvalvontatyön ytimessä on vaikuttaminen sääntelyhankkeisiin.

Vaikuttamistyö kuuluu olennaisena osana avoimeen ja laadukkaaseen lainsäädännön valmisteluprosessiin. Valveutunut päättäjä kuuntelee eri osapuolten näkemyksiä ja asiantuntemusta ennen päätöksentekoa. Päätöksentekijöiden tehtävänä on hyödyntää moninaisten asiantuntijaryhmien tuottamaa tietoa arvioidessaan valmisteilla olevien säädösten vaikutuksia eri näkökulmista.

Viime vuosina tilintarkastusala on kohdannut lukuisia sääntelyuudistuksia eikä uudistusten sumaa ole vieläkään saatu saatettua loppuun, minkä vuoksi vaikuttamistyön painopiste on pysynyt sääntely-ympäristön kysymyksissä.

Lisäksi yhdistyksessä tehdään työtä ammatin houkuttelevuuden, relevanssin ja näkyvyyden eteen. Päämäärä on tässäkin kristallinkirkas: tilintarkastajan ammatin tulee säilyä asiantuntija-ammattina, joka tarjoaa palkitsevia uramahdollisuuksia, yhteiskunnallisen arvostuksen sekä näköalapaikan liike-elämään ja yhteiskuntaan.

Kansainvälinen verkostoyhteistyö mahdollistaa alan megatrendien luotaamisen: voimme ennakoida ja arvioida alaan kohdistuvien trendien vaikutuksia sekä valmistautua uudistuksiin yhdistyksen jäsenten tarpeita ja etuja silmällä pitäen.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.