Kirjanpitolaki

Talousvaliokunta antoi mietintönsä kirjanpitolain muutoksesta (HE 208/2016)

Eduskunnan talousvaliokunta antoi mietintönsä TaVM 33/2016 kirjanpitolain muutoksesta. Muutoksella saatetaan voimaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen erottaminen...

Lue lisää

Hallitus on antanut esityksen (HE 208/2016 vp) eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta

Hallitus on antanut esityksen (HE 208/2016 vp) laiksi kirjanpitolain muuttamisesta. Suomen Tilintarkastajat ry:n mielestä esityksellä ei saavuteta tilinpäätöksen ja to...

Lue lisää

KILAn lausunto kirjanpitolainsäädännön muutoksista

KILA on antanut omaehtoisen lausunnon vuoden 2016 alusta voimaan tulleista kirjanpitolainsäädännön muutoksista (15.3.2016) Kirjanpitolautakunta esittää kannanottonsa k...

Lue lisää

KIRJANPITOLAKI- JA ASETUSTEKSTIT MUUTOKSINEEN OVAT ILMESTYNEET

Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) lailla (30.12.2015/1620) tehtyine muutoksineen Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339) asetuksella (30.12.2015/1752) tehtyine muutoksineen...

Lue lisää

Valtioneuvosto on antanut asetuksen kirjanpitoasetuksen muuttamisesta ja asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Asetuksissa annetaan tarkemmat määräykset erikokoisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksissä annettavista tiedoista. Asetusten antaminen liittyy kirjanpitolain muutt...

Lue lisää

Tasavallan presidentti vahvisti lain kirjanpitolain muuttamisesta (HE 89/2015 vp)

Kirjanpitolain muutokset perustuvat keskeisesti vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivin täytäntöönpanoon. Muutoksilla kevennetään tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityks...

Lue lisää

KIRJANPITOLAIN MUUTOSESITYS HE 89/2015 ON HYVÄKSYTTY EDUSKUNNASSA

Eduskunta on 18.12.2015 antanut vastauksen hallituksen esitykseen HE 89/21015. Eduskunnan vastaus > Laki odottaa vielä presidentin esittelyä, mutta viimeisimpien ti...

Lue lisää

Kirjanpitolain muutosesitys etenee eduskunnassa

Eduskunnan talousvaliokunta ehdottaa 8.12.2015 antamassaan mietinnössä (TaVM 16/2015) joitain yksittäisiä tarkennuksia kirjanpitolakia koskevaan hallituksen esitykseen...

Lue lisää

Kirjanpitolain muuttaminen: kuuleminen talousvaliokunnassa 12.11.2015

Kirjanpitolain uudistaminen etenee eduskunnassa. Huomenna (12.11.2015) on kuuleminen talousvaliokunnassa, johon Suomen Tilintarkastajat ry on kutsuttu kuultavaksi. Suo...

Lue lisää

Kirjanpitolain muuttamisesta annettu hallituksen esitys

Hallitus antoi 22.10.2015 esityksen HE 89/2015 kirjanpitolain muuttamiseksi. Esityksellä saatetaan EU:n tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) määräykset osaksi kansallis...

Lue lisää
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.