Hallitus on antanut esityksen (HE 208/2016 vp) eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta

04.11.2016

Esityksen yksi keskeinen tavoite oli saattaa kirjanpitolaki sellaiseksi, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat entistä itsenäisempiä asiakirjoja.

Hallituksen esityksen mukaan tilinpäätöksen tulee jatkossa itsekseen (ilman toimintakertomusta) antaa oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen tilikauden tuloksesta ja taloudellista asemasta. Kyseisellä 3 luvun 2 §:n 1 momenttiin tehdyllä säännösmuutoksella tilinpäätös ja toimintakertomus siis eriytetään toisistaan.

Kirjanpitolakiin kuitenkin ehdotetaan uutta säännöstä (3 luvun 2 §:n 2 momentti) siitä, että tietoja, jotka on kirjanpitolain tai muun lain mukaan ilmoitettava toimintakertomuksessa, ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöksessä vaikka tilinpäätös ei ilman näitä tietoja annakaan oikeaa ja riittävää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kyseinen uusi säännös siis tavallaan palauttaa ne toimintakertomuksessa esitettävät tiedot osaksi tilinpäätöstä, joilla on merkitystä oikean ja riittävän kuvan muodostumisen kannalta.

Suomen Tilintarkastajat ry:n mielestä ehdotetulla sääntelyllä ei saavuteta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen eriyttämistavoitetta. Ehdotettu sääntely ei ole myöskään linjassa tilintarkastuslain kanssa, koska tilintarkastuslain mukaan toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen kohteena. Nyt ehdotetussa sääntelyssä toimintakertomuksessa olevat tiedot tuodaan joiltain osin myös tilintarkastuksen kohteeksi.  

HE 208/2016 >

Yhdistyksen lausunto lakihankkeen aiemmasta vaiheesta >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.