Kirjanpitolain muutosesitys etenee eduskunnassa

08.12.2015

Eduskunnan talousvaliokunta ehdottaa 8.12.2015 antamassaan mietinnössä (TaVM 16/2015) joitain yksittäisiä tarkennuksia kirjanpitolakia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 89/2015). Muutosten lisäksi talousvaliokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että tilintarkastuslain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön siten, että varsinaisen tilintarkastuksen kohteena voi olla yksinomaan tilinpäätös ja toimintakertomukseen kohdistetaan vain direktiivien edellyttämät toimet.”

Lue Talousvaliokunnan mietintö >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.