KIRJANPITOLAKI- JA ASETUSTEKSTIT MUUTOKSINEEN OVAT ILMESTYNEET

12.02.2016

  • Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) lailla (30.12.2015/1620) tehtyine muutoksineen
  • Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339) asetuksella (30.12.2015/1752) tehtyine muutoksineen
  • Täysin uusi  valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015)

Lainsäädäntöön tehdyissä muutoksissa on pääosin kyse tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) implementoimisesta Suomen lainsäädäntöön.

KIRJANPITOLAIN JA ASETUSTEN VOIMAANTULO

Voimaantulosäännökset kirjanpitolain muutoksen, kirjanpitoasetuksen muutoksen ja valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista ovat yhteneväiset.

  • Kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen muutosten sekä uuden pien- ja mikroyritysasetuksen voimaantulosäännösten mukaan ne tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Lakia ja asetuksia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa kuitenkin soveltaa lakia ja asetuksia tilinpäätöksiin, jotka laaditaan lain voimaantulon jälkeen.
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.