Talousvaliokunta antoi mietintönsä kirjanpitolain muutoksesta (HE 208/2016)

16.12.2016

Eduskunnan talousvaliokunta antoi mietintönsä TaVM 33/2016 kirjanpitolain muutoksesta. Muutoksella saatetaan voimaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen erottaminen oikeaa ja riittävää kuvaa koskevan sääntelyn osalta. Samassa lakihankkeessa implementoidaan tilinpäätösdirektiivin muutoksen (2014/95/EU) muuta kuin taloudellista tietoa koskeva sääntely Suomen lainsäädäntöön. Viimeksi mainittu sääntely koskee vain kaikista suurimpia PIE-yhteisöjä. 

Tilinpäätöksen oikeaa ja riittävää kuvaa koskevan sääntely tulee sovellettavaksi 31.12.2016 päättyvältä tilikaudelta laadittavien tilinpäätösten ja toimintakertomusten kohdalla ja muuta kuin taloudellista tietoa koskevilta osin sääntelyä tulee noudattaa 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittavaan toimintakertomukseen ja erilliseen selvitykseen.    

Tutustu valiokunnan mietintöön >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.