Tilintarkastuslain muutokset

UUDISTUNUT TILINTARKASTUSLAKI TULLUT VOIMAAN

Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Samassa yhteydessä on muutettu myös useiden muiden lakien tilintarkastusta koskevia säännöksiä. Muutoksilla...

Lue lisää

Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen PIE-tilintarkastusasiakkaalle sekä firmarotaatio

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksissa tulee sovellettavaksi uusia säännöksiä tilintarkastusyhteisön vaihtamisesta ja muiden kuin tilintarka...

Lue lisää

Tilintarkastuslain muutokset hyväksytty eduskunnassa

Eduskunnan talousvaliokunta antoi 16.6. mietintönsä hallituksen esityksestä tilintarkastuslain muuttamisesta ja eduskunnan täysistunto hyväksyi 21.6. lakimuutokset mie...

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n tilintarkastussääntelystä

EU:n tilintarkastusasetus on tullut sovellettavaksi 17.6.2016 (tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tilintarkastusdirektiivin vaatimukset puolestaan on implementoi...

Lue lisää

Tilintarkastuslain käsittely loppusuoralla eduskunnassa

Eduskunnan talousvaliokunta antoi 16.6. mietintönsä hallituksen esityksestä tilintarkastuslain muuttamisesta Tilintarkastuslain muutos oli jo samana päivänä ensimmäise...

Lue lisää

TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISTA SELVITTÄVÄ TYÖRYHMÄ PERUSTETTU

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut virkamiestyöryhmän selvittämään tilintarkastuslain muutostarpeita. Tietyt yksittäiset kansalliset muutostarpeet tilintarkastus...

Lue lisää

TILINTARKASTUSLAKIEHDOTUKSEN KÄSITTELY EDUSKUNNASSA

Hallituksen esitystä laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 70/2016 vp) käsitellään toukokuussa eduskunnan talousvaliokunnas...

Lue lisää

KESKEISIMMÄT MUUTOSEHDOTUKSET TILINTARKASTUSLAKIIN (HE 70/2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (70/2016 vp) on annettu 28.4.2016. Esityksessä ehdotetaan...

Lue lisää

Tilintarkastuslain muutosten jatkovalmistelu etenee

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maaliskuussa luonnoksen hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja järjesti siitä kuulemistilaisuuden sidosryhmil...

Lue lisää

Yhdistys kommentoinut hallituksen esitysluonnosta tilintarkastuslain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt kommentteja luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta. Pidämme tärkeänä, että sääntely on kokonaisu...

Lue lisää

Luonnos hallituksen esitykseksi on julkaistu

Tilintarkastuslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen ensimmäinen luonnos on nyt lähes valmis. Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietinnön sisältämään ha...

Lue lisää

Tilintarkastuslain muutosten jatkovalmistelu etenee

Tilintarkastuslain muutosten valmistelu uudistuneen EU:n tilintarkastussääntelyn täytäntöön panemiseksi jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä Tilintarkastuslain muutok...

Lue lisää

Lausuntoyhteenveto Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietintöön on julkaistu

Lausuntoyhteenveto Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietintöön annetuista lausunnoista on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Yhteensä 25 tah...

Lue lisää

Lausunto Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietinnöstä

Lausuntokierros Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietinnöstä "Vuoden 2014 tilintarkastusdirektiivin muutos ja tilintarkastusasetus" päättyi 7.1.2016. Suomen Til...

Lue lisää

Tilintarkastuslain muutokset -työryhmä on julkaissut mietintönsä

Tilintarkastuslain muutokset -työryhmä julkaisi 17.11.2015 mietintönsä Vuoden 2014 tilintarkastusdirektiivin muutos ja tilintarkastusasetus.

Lue lisää
1 2
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.