Mitä on hyvä tilinpäätöskäytäntö?

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleisperiaatteiden mukaan kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, annettava oikea ja riittävä kuva toimintansa tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä noudatettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Hyvä kirjanpitotapa määritellään kirjanpitolainsäädäntöön, -käytäntöön ja -teoriaan perustuvaksi tapanormiksi. 

Hyvän tilinpäätöskäytännön keskeisimmät lähteet Suomessa ovat:

Kirjanpitolakiin sisältyvät yleiset määräykset kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Yksityiskohtaisemmat määräykset kuten tulos- ja tasekaavat löytyvät kirjanpitoasetuksesta. Yleissäännöksiä täydentävät erityislait, joihin sisältyy kirjanpitoa koskevia erityissäännöksiä. Voitosta ja muun pääoman jakokelpoisuudesta säädetään yhteisölainsäädännössä. Verolainsäädäntöön on kirjattu säännökset verotettavasta voitosta ja varallisuudesta.

Kirjanpitolautakunnan (KILA) antamat lausunnot ja yleisohjeet lain soveltamisesta ohjaavat hyvän kirjanpitotavan sisältöä ja tulkintaa. Listayhtiöitä velvoittavat kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) vaikuttavat KILAn tulkintojen ja yleisohjeiden kautta hyvää kirjanpitotapaa ohjaavaan kirjanpitolakiin. KILA voi myöntää joistakin kirjanpitolain pakottavista säännöksistä poikkeuksia määräajaksi.

Talouden ammattilaisten osaamisen kehittäminen
vie hyvää tilinpäätöskäytäntöä eteenpäin 

Hyvän tilinpäätöskäytännön edistämiseksi Suomen Tilintarkastajat ry tuottaa  tilinpäätösmalleja talouden ammattilaisten työn tueksi painettuina kirjoina sekä vähintään kerran vuodessa päivittyvinä online-versioina, joita julkaistaan  ST-Akatemia Online -palvelussa. Julkaisemme myös IFRS-standardeja suomenkielisinä.

Koulutamme lisäksi aktiivisesti kirjanpidosta ja tilinpäätöksista sekä IFRS-standardeista.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.