Ohje suojauslaskennasta ja johdannaissopimusten käsittelystä liitetiedoissa

Kirjanpitolain (KPL) mukaan rahoitusvälineet (sisältäen johdannaiset) voidaan esittää tilinpäätöksessä varovaisuuden periaatteen mukaisesti (KPL 5:2 §) tai käyvän arvon periaatteen (IFRS) mukaisesti (KPL 5:2a §). Silloin kun sovelletaan KPL 5:2 §:n mukaista varovaisuuden periaatetta, negatiiviset käyvät arvot tulee kirjata kuluksi ja pakolliseksi varaukseksi. Käyvän arvon periaatteen (5:2a §) mukaan toimittaessa sekä positiiviset että negatiiviset käyvän arvon muutokset tulevat kirjattaviksi.

Silloin kun yritys esittää johdannaiset varovaisuuden periaatteen mukaisesti, voidaan myös tapauskohtaisesti soveltaa suojauslaskentaa, kuten kirjanpitolautakunnan lausunnossa 1963/2016 on esitetty. Tällöin suojaussuhteessa oleviin johdannaisiin sovelletaan lähtökohtaisesti IFRS-standardien mukaisia vaatimuksia.

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeen sellaisiin poikkeustilanteisiin, joissa suojauslaskennan alaisten johdannaisten käyvät arvot voidaan esittää liitetiedoissa. Ohje on tarkoitettu avuksi tilinpäätöksen laatijoille ja tilinpäätöksiä tarkastaville tilintarkastajille. Yhdistys haluaa ohjeillaan ja suosituksillaan kehittää hyvää tilinpäätöskäytäntöä.

Ohje on laadittu työryhmässä, johon ovat osallistuneet Nina Alaharju (PwC), Aleksi Martamo (Deloitte), Riikka-Liisa Pyykönen (KPMG) ja Robert Söderlund (EY). Ohje on käsitelty yhdistyksen kirjanpitotoimikunnassa 13.6.2017, ja sen on hyväksynyt Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus 21.6.2017.

Ohje sisältää seuraavat esimerkit ja liitteet:

  • Esimerkki 1: Lainoihin liittyvän korkoriskin suojaaminen koronvaihtosopimuksella
  • Esimerkki 2: Sähkön hankintaan liittyvän hintariskin suojaaminen johdannaissopimuksilla
  • Esimerkki 3: Ennustettuun myyntiin liittyvän valuuttariskin suojaaminen johdannaissopimuksilla
  • Esimerkki 4. Suojaussuhteen dokumentaatio ja liitetiedot
  • Liite 1: Suojaussuhteen dokumentaation esimerkkipohja Lataa (Word) >
  • Liite 2: Liitetiedot suojaavista johdannaisista Lataa (Excel) >

Lataa ohje (pdf) >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.