Sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennan tarkastus

Sijoitusrahastolaki (213/2019) tuli voimaan 1.3.2019 ja sillä kumottiin vuoden 1999 sijoitusrahastolaki.

Uuden lain myötä tilintarkastajan rooli muuttuu sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennassa. Kumotun lain aikana rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus tarkastettiin kuusi kertaa vuodessa. Maaliskuun alusta voimaan tulleessa laissa tarkastuskertoja on vähennetty ja lain 7 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastajan on vähintään vuosittain tarkastettava rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus sekä tarkastettava kalenterivuoden viimeisen arvonlaskentapäivän arvo, jolle sijoitusrahaston arvot on laskettu.

Tilintarkastajan on laadittava kirjallinen tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle.

Vuodelta 2019 tehtävissä tarkastuksissa sovelletaan edelleen suositusta Sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennan tarkastus (2008), KHT-Media Oy. Suomen Tilintarkastajat ry päivittää ohjeen vuoden 2020 kuluessa. 

Tutustu ohjeeseen >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.