Tilintarkastaja ja EU:n tietosuoja-asetus

Ohjetta on päivitetty 29.10.2018 kohdalla 4: Pitääkö lakisääteisessä tilintarkastustoimeksiannossa sopia henkilötietojen käsittelemisestä?

Euroopan unionin tietosuoja-asetus on herättää kysymyksiä. Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut tilintarkastajien ja tilintarkastajien asiakkaiden avuksi kysymyksiä ja vastauksia -tyyppisen ohjeen. Ohjeessa vastataan kysymyksiin:

 • Mitä henkilötiedot ovat ja käsittelevätkö tilintarkastajat henkilötietoja?
 • Milloin tilintarkastaja on rekisterinpitäjä ja milloin henkilötietojen käsittelijä?
 • Mikä on tilintarkastajan rooli erityyppisissä toimeksiannoissa?
  • Asiakkaiden ja toimeksiantojen hyväksymistä ja käsittelyä koskevat tiedot sekä asiakasrekisteri
  • Tilintarkastus
  • Muut lakiin tai asetukseen perustuvat tarkastustoimeksiannot kuin tilintarkastus
  • Tilintarkastajan muut palvelut, joissa tilintarkastaja käsittelee henkilötietoja

Esitetyt tulkinnat voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä. Tietosuoja-asetusta ja uutta kansallista tietosuojalakia sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Ohje on laadittu työryhmässä, jonka jäsenet ovat Antti Aalto (EY), Harri Kauttonen (EY), Timo Mujunen (Deloitte), Juha Karttunen (KPMG), Charlotta Henriksson (KPMG), Maj-Lis Steiner (PwC), Maria Järvi (PwC) ja Reeta Virolainen (Deloitte).

Tutustu ohjeeseen (pdf) >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.