Tilintarkastajan rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lailla kumottiin vuoden 2008 laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä.

Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennaltaestämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Suomen Tilintarkastajien suositukset

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeen tilintarkastajan apuvälineeksi. Ohjeessa käsitellään rahanpesulainsäädännön velvoitteita tilintarkastajan suorittaessa lakisääteistä tilintarkastusta.

Ohje jakaantuu kahteen osaan:

  • Osassa 1 esitetään tiiviisti aihepiirin kaikkein keskeisimmät asiat tilintarkastajan kannalta.
  • Osassa 2 avataan tiettyjä olennaisia asioita tarkemmin.

Ohje on laadittu työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut Mikko Reinikainen (PwC) ja jäseninä Juha Karttunen (KPMG), Juha-Pekka Keimmo (Grant Thornton), Juhani Loukusa (Nexia), Kari Lydman (Tilintarkastustoimisto Lydman), Anne-Marie Malmberg (EY/Trust), Liisa Mäkikangas (Deloitte), Maj-Lis Steiner (PwC) sekä Tuula Varila (PwC).

Lataa ohje (PDF)


Jäsenten lisämateriaalit - videot ja liitteet

Edellyttää kirjautumista Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsensivuille.

Lue myös Riston Ruuskan artikkeli: Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.