Yleisluonteinen tarkastus

Suomen Tilintarkastajat ry on ehdottanut työ- ja elinkeinoministeriön kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelevassa työryhmässä, että tilintarkastukselle valinnaiseksi vaihtoehdoksi mahdollistettaisiin yleisluonteinen tarkastus.  

Suomen Tilintarkastajat ry:n kanta

Suomen Tilintarkastajat ry on ehdottanut työryhmälle, että tilintarkastaja voisi tehdä tilintarkastuksen sijasta yleisluonteisen tarkastuksen. Yhdistyksemme ehdottaa, että mahdollisuus yleisluonteiseen tarkastukseen tulisi antaa sellaiselle osakeyhtiölle, osuuskunnalle, avoimelle yhtiölle ja kommandiittiyhtiölle, joka on kokoluokaltaan kirjanpitolain mukainen mikroyritys.

Yleisluonteinen tarkastus tehdään ISRE 2400 -standardin mukaisesti, ja se kuuluu laajempaan kansainvälisten tilintarkastusalan standardien kokonaisuuteen. Tutustu ISRE 2400 -standardiin >

Mistä kyse?

Työ- ja elinkeinoministeriössä on meneillään työryhmätyöskentely, jossa valmistellaan tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa tietynkokoisiin yhteisöihin. Perustamissysäyksen työryhmän työlle toi vuonna 2018 keskeytetty lainsäädäntöhanke tilintarkastusvelvollisuusrajojen korottamisesta. Hankkeen keskeydyttyä Suomen hallitus päätti, että jotain muuta kevennystä yhteisöille olisi mietittävä myös taloushallinnon ja tilintarkastuksen osalta.

Hankkeen aikataulu

  • TEM:n kevyemmän tarkastuksen työryhmän aloitti toimintansa 1.3.2019.
  • Alkuperäistä vuoden toimikautta on jatkettu toukokuuhun 2020. 
  • Eduskuntakäsittelyyn asia etenee aikaisintaan syksyllä 2020.

Tutustu:

Yleisluonteinen tarkastus – mistä on kyse?

Uutisointiamme yleisluonteisesta tarkastuksesta

Kansainvälisiä kokemuksia

Video: Yleisluonteinen tarkastus ja tilintarkastus

ISRE 2400 -standardi

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.