Yleisluonteinen tarkastus

Työ- ja elinkeinoministeriön kevyemmän tarkastuksen työryhmässä on valmisteltu ehdotusta, jonka mukaan tilintarkastaja voisi tehdä tilintarkastuksen sijasta yleisluonteisen tarkastuksen.

Suomen Tilintarkastajat ry esitti työryhmässä, että liiketoimintaa harjoittavat mikroyritykset voisivat jatkossa lakisääteisen tilintarkastuksen sijaan valita yleisluonteisen tarkastuksen, joka perustuisi kansainväliseen ISRE 2400 -standardiin. Tilintarkastuksesta poiketen tarkastuskohteena olisi vain tilinpäätös. Yleisluonteisen tarkastuksen tekijäksi olisi aina valittava tilintarkastaja

Yhdistyksemme kanta on, että mahdollisuus yleisluonteiseen tarkastukseen tulisi antaa sellaiselle osakeyhtiölle, osuuskunnalle, avoimelle yhtiölle ja kommandiittiyhtiölle, joka on kokoluokaltaan kirjanpitolain mukainen mikroyritys.

Työryhmän työ päätökseen kesäkuussa 2020

Työryhmä luovuttaa mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuussa 2020. Työryhmän tehtävänannon mukaisesti raportti laaditaan hallituksen esityksen muotoon. Lausuntoaika hallituksen esityksen johdosta ei ole vielä tiedossa. 

Hanke eteni kahdessa vaiheessa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 1.3.2019 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. Hankkeen taustalla oli TEM:n luonnos hallituksen esitykseksi, jolla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen korottamista. Rajojen nostamista vastustettiin tuolloin laajasti, mutta useat tahot kannattivat tilintarkastusta kevyemmän tarkastusmuodon selvittämistä pienyrityksille.

Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.3.2019–29.2.2020. Työryhmän toimikautta jatkettiin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 31.5.2020 asti. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Suomen Tilintarkastajat ry edustaja työryhmässä on ollut toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

Lue lisää:

Yleisluonteinen tarkastus – mistä on kyse?

Uutisointiamme yleisluonteisesta tarkastuksesta

Kansainvälisiä kokemuksia

Video: Yleisluonteinen tarkastus ja tilintarkastus

ISRE 2400 -standardi

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.