Ajankohtaista

ST-konserni ja ajankohtaiset talousaiheet myös:
LinkedInissä Suomen Tilintarkastajat ry | ST-Akatemia Oy ja Twitterissä @STyhdistys

Tutustu myös blogeihin ja artikkeleihin >

Kutsu: Suomen parhaat vastuullisuusraportoijat palkitaan to 14.11. Tervetuloa!

Tule kuuntelemaan, miten yritysvastuuta edistetään Suomessa ja miten mm. ilmasto- ja ihmisoikeuskysymykset näkyvät yritysten vastuullisuusraporteissa. Luennoimassa myö...

Lue lisää

Tilintarkastustoimikunnalle uusi puheenjohtaja

Yhdistyksemme tilintarkastustoimikunta valitsi keskuudestaan toimikunnalle uuden puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valittiin Anne Vuorio EY:ltä. Anne on toiminut tilint...

Lue lisää

Vuoden 2019 vastuullisuusraportoijat palkitaan 14.11. Tervetuloa tilaisuuteen!

Vastuullisuusraportointilpailun erikoisteemat olivat tänä vuonna ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja yrityksen arvonluonti. Palkintoja ja kunniamainintoja jaetaan kokonai...

Lue lisää

Listayhtiöiden XBRL-raportointi -työryhmä perustettu

Eurooppalaisten listayhtiöiden on raportoitava tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen. Raportointi...

Lue lisää

Sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennan tarkastustiheyteen muutoksia

Sijoitusrahastolaki (213/2019) tuli voimaan 1.3.2019 ja sillä kumottiin vuoden 1999 sijoitusrahastolaki. Uuden lain myötä tilintarkastajan rooli muuttuu sijoitusrahast...

Lue lisää

Keskustelupaperi LCE-tilintarkastuksista keräsi runsaasti kommentteja

IAASB:n laatima keskustelupaperi yksinkertaisempien yhteisöjen tilintarkastuksesta (Audits of Less Complex Entities) keräsi runsaasti kommentteja sidosryhmiltä. 88 sid...

Lue lisää

Kansainvälinen standardi tilintarkastusaineiston keräämiseksi standardimuodossa

Tilintarkastus- ja verotarkastusaineiston keräämiseksi standardoidussa muodossa on tulossa kansainvälinen tekninen standardi ISO/FDIS 21378 ”Audit Data Collection”. St...

Lue lisää

IESBA julkaisi luonnoksen muutoksesta eettisiin sääntöihin

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) on julkaissut luonnoksen muutoksesta Eettisiin sääntöihin tilintarkastusammattilaisille. Muutos koskee til...

Lue lisää

Tilintarkastaja, huolehdi omien tietojesi ajantasaisuudesta kaupparekisterissä ja tilintarkastajarekisterissä!

Kaupparekisterissä olevia, itseään koskevia tietoja on voinut käydä katsomassa suomi.fi-verkkopalvelussa vuodesta 2018 lähtien. Tilintarkastaja ei pysty itse poistamaa...

Lue lisää

Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltaminen Suomessa -ohje päivitetty

Suomen Tilintarkastajat ry:n ohje Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa on päivitetty. Päivityksessä on täsmennetty ohjeistusta siltä osin kuin se koh...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 ... 26
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti