Ajankohtaista

ST-konserni ja ajankohtaiset talousaiheet myös:
LinkedInissä Suomen Tilintarkastajat ry | ST-Akatemia Oy ja Twitterissä @STyhdistys

Tutustu myös blogeihin ja artikkeleihin >

Valtioneuvosto on asettanut kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2018

Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallintojohtaja, OTT, KTM Timo Kaisanlahti, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma varapuheenjohtaja: Senior Fellow...

Lue lisää

Valtioneuvosto on asettanut tilintarkastuslautakunnan toimikaudelle 1.1.2016–31.12.2018

KOKOONPANO: Puheenjohtaja: Asianajaja Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy – Roschier Advokatbyrå Ab Varapuheenjohtaja: Asianajaja Mika Ilveskero, Asianajoto...

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä on julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015) on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. Asetuksessa säädetään opintoja koskevi...

Lue lisää

PRH on avannut tilintarkastusvalvonnalle verkkosivut

PRH on avannut tilintarkastusvalvonnalle verkkosivut 3.12.2015. Sivuilta löytyy tietoa mm. tilintarkastajien uudesta tutkintojärjestelmästä, tilintarkastuksen laadunva...

Lue lisää

VASTUULLISUUSRAPORTOINTIKILPAILUN PALKINNOT JAETTU

Vuoden 2015 kokonaiskilpailun voittajaksi selviytyi Stora Enso Oyj:n vastuullisuusraportti ”Global Responsibility Performance Report 2014”. Stora Enson raportti voitti...

Lue lisää

Säätiölain uudistamisesta aiheutuneet muutokset voimaan 1.1.2015

Uusi säätiölaki (487/2015), laki säätiölain voimaanpanosta (488/2015) sekä muut säätiölain uudistamisesta aiheutuneet lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2015. All...

Lue lisää

YHTEENVETO SASE-STANDARDILUONNOKSESTA ANNETUSTA PALAUTTEESTA SUOMESSA

SASE-standardiluonnos (Standard of audit for small entities) on ollut viime kesän ja kuluneen syksyn aikana lausuntokierroksella, joka päättyi 19.10.2015. Määräaikaan...

Lue lisää

Onnittelemme uusia tilintarkastajatutkinnon suorittaneita!

Tilintarkastuslautakunta on vahvistanut 47 (38) uutta KHT-tutkinnon suorittanutta ja 23 (24) HTM-tutkinnon suorittanutta kokelasta (suluissa viime vuoden luvut). KHT-t...

Lue lisää

Riikka Harjula PRH:n tilintarkastusvalvonnan johtajaksi

Kauppatieteen maisteri Riikka Harjula on nimitetty Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) tilintarkastusvalvontayksikön johtajaksi 1.1.2016 lukien. Riikka Harjula to...

Lue lisää

Arvopaperimarkkinayhdistys julkaisi uudistetun hallinnointikoodin

Uuteen hallinnointikoodiin on koottu pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia koskevat suositukset ja se korvaa nykyisen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vuodelta 2...

Lue lisää
1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti