Ajankohtaista

ST-konserni ja ajankohtaiset talousaiheet myös:
LinkedInissä Suomen Tilintarkastajat ry | ST-Akatemia Oy ja Twitterissä @STyhdistys

Tutustu myös blogeihin ja artikkeleihin >

Vuoden 2019 vastuullisuusraportoijat palkitaan 14.11. Tervetuloa tilaisuuteen!

Vastuullisuusraportointilpailun erikoisteemat olivat tänä vuonna ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja yrityksen arvonluonti. Palkintoja ja kunniamainintoja jaetaan kokonai...

Lue lisää

Listayhtiöiden XBRL-raportointi -työryhmä perustettu

Eurooppalaisten listayhtiöiden on raportoitava tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen. Raportointi...

Lue lisää

Sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennan tarkastustiheyteen muutoksia

Sijoitusrahastolaki (213/2019) tuli voimaan 1.3.2019 ja sillä kumottiin vuoden 1999 sijoitusrahastolaki. Uuden lain myötä tilintarkastajan rooli muuttuu sijoitusrahast...

Lue lisää

Keskustelupaperi LCE-tilintarkastuksista keräsi runsaasti kommentteja

IAASB:n laatima keskustelupaperi yksinkertaisempien yhteisöjen tilintarkastuksesta (Audits of Less Complex Entities) keräsi runsaasti kommentteja sidosryhmiltä. 88 sid...

Lue lisää

Kansainvälinen standardi tilintarkastusaineiston keräämiseksi standardimuodossa

Tilintarkastus- ja verotarkastusaineiston keräämiseksi standardoidussa muodossa on tulossa kansainvälinen tekninen standardi ISO/FDIS 21378 ”Audit Data Collection”. St...

Lue lisää

IESBA julkaisi luonnoksen muutoksesta eettisiin sääntöihin

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) on julkaissut luonnoksen muutoksesta Eettisiin sääntöihin tilintarkastusammattilaisille. Muutos koskee til...

Lue lisää

Tilintarkastaja, huolehdi omien tietojesi ajantasaisuudesta kaupparekisterissä ja tilintarkastajarekisterissä!

Kaupparekisterissä olevia, itseään koskevia tietoja on voinut käydä katsomassa suomi.fi-verkkopalvelussa vuodesta 2018 lähtien. Tilintarkastaja ei pysty itse poistamaa...

Lue lisää

Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltaminen Suomessa -ohje päivitetty

Suomen Tilintarkastajat ry:n ohje Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa on päivitetty. Päivityksessä on täsmennetty ohjeistusta siltä osin kuin se koh...

Lue lisää

Hae myynti- ja asiakkuusvastaavaksi ST-Akatemiaan

Tule rakentamaan kasvua kanssamme ja kehittymään myynnin osaajana!

Lue lisää

IFIARin laadunvalvontatutkimuksen mukaan tilintarkastuksen laatu on parantunut

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) on julkaissut vuosittaisen selvityksensä t...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti