Ajankohtaista

ST-konserni ja ajankohtaiset talousaiheet myös:
LinkedInissä Suomen Tilintarkastajat ry | ST-Akatemia Oy ja Twitterissä @STyhdistys

Tutustu myös blogeihin ja artikkeleihin >

Oikeusministeriön kysely säätiölain toimivuudesta – vastaa!

Oikeusministeriö kertoo kyselystä: Uusi säätiölaki tuli voimaan joulukuussa 2015. Lain tarkoituksena on helpottaa säätiön perustamista ja toimintaa, lisätä säätiöiden...

Lue lisää

Kirjanpitolautakunnan lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta

Kirjanpitolautakunta toteaa lausunnossaan (KILA 2018/1988), että KPL 5:5b §:n tarkoituksena on ollut mahdollistaa IFRS-säännösten mukainen menettely.

Lue lisää

Kirjanpitolautakunnalta lausunto osakkeiden ostosopimuksen suhteesta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen

Kirjanpitolautakunta otti lausunnossaan (KILA 2018/1987) kantaa siihen, muodostiko osakkeiden ostosopimus kyseisessä tapauksessa sellaiset olosuhteet, jotka johtaisiva...

Lue lisää

Kirjanpitolautakunnalta lausunto määräaikaisen vuokrasopimuksen alkukauden vapaavuosien kirjanpitokäsittelystä

Kirjanpitolautakunta ottaa lausunnossaan (KILA 2018/1986) kantaa siihen, millä tavalla tilinpäätöksissä otetaan huomioon hakijan vapautus vuokrasta kolmelta ensimmäise...

Lue lisää

Kirjanpitolautakunnalta lausunto tuloutusmenettelyn käyttämisestä perustajaurakoinnissa

Kirjanpitolautakunta täydentää lausunnollaan (KILA 2018/1985) Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä -yleisohjetta (5.6.2017).

Lue lisää

Talouselämä: Yhteisölainsäädännön uudistuksessa unohdetaan kokonaisvaikutukset

Yhteisölainsäädäntöä ollaan uudistamassa kyseenalaisella tavalla. Oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hankkeissa vastuuta siirretään yrityksiltä yleisöll...

Lue lisää

Kauppalehti: Tilintarkastusrajojen nosto olisi megaluokan munaus

Kauppalehden haastattelema Yrjö Tuokko pitää tilintarkastusrajojen nostamiseen tähtäävää lakihanketta suurena virheenä. Tilintarkastusrajojen nosto heikentäisi tilinpä...

Lue lisää

Tilintarkastusrajat on pidettävä ennallaan

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa lakiehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta. Tutustu lausuntoomme!

Lue lisää

Kysely yrityksille: Tilintarkastusvelvollisuuden poistaminen mikroyrityksiltä lisäisi harmaata taloutta

Kolme neljäsosaa yrityksistä kannattaa lakisääteistä tilintarkastusta. Tilintarkastusvelvollisuuden poistamisen pienimmiltä yrityksiltä arvioidaan johtavan muun muassa...

Lue lisää

Liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018

Lailla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Laissa on määritelty liikesalaisuuden käsite sekä se, mitä tarkoitetaan liikesalaisuu...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti