Ajankohtaista

ST-konserni ja ajankohtaiset talousaiheet myös:
LinkedInissä Suomen Tilintarkastajat ry | ST-Akatemia Oy ja Twitterissä @STyhdistys

Tutustu myös blogeihin ja artikkeleihin >

Talouselämä: Yhteisölainsäädännön uudistuksessa unohdetaan kokonaisvaikutukset

Yhteisölainsäädäntöä ollaan uudistamassa kyseenalaisella tavalla. Oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hankkeissa vastuuta siirretään yrityksiltä yleisöll...

Lue lisää

Kauppalehti: Tilintarkastusrajojen nosto olisi megaluokan munaus

Kauppalehden haastattelema Yrjö Tuokko pitää tilintarkastusrajojen nostamiseen tähtäävää lakihanketta suurena virheenä. Tilintarkastusrajojen nosto heikentäisi tilinpä...

Lue lisää

Tilintarkastusrajat on pidettävä ennallaan

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa lakiehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta. Tutustu lausuntoomme!

Lue lisää

Kysely yrityksille: Tilintarkastusvelvollisuuden poistaminen mikroyrityksiltä lisäisi harmaata taloutta

Kolme neljäsosaa yrityksistä kannattaa lakisääteistä tilintarkastusta. Tilintarkastusvelvollisuuden poistamisen pienimmiltä yrityksiltä arvioidaan johtavan muun muassa...

Lue lisää

Liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018

Lailla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Laissa on määritelty liikesalaisuuden käsite sekä se, mitä tarkoitetaan liikesalaisuu...

Lue lisää

Suomen Kuvalehti: Vaikutusarvio tekemättä, tilinpäätöstietojen luotettavuus vaarassa

Suomen Kuvalehti on nostanut jutussaan 27.8.2018 esiin tilintarkastuslain muuttamiseksi tähtäävän HE-luonnoksen epäkohtia. Lakiehdotusta kritisoivat muun muassa valtio...

Lue lisää

Tilintarkastajasta on moneksi! Radio-ohjelmasarja paljastaa neljä eri kulmaa

Radiokanava BusinessFM on tehnyt neliosaisen ohjelmasarjan, joka kertoo tilintarkastuksesta ja tilintarkastajista asioita, joita kaikki eivät tiedä.

Lue lisää

Englanninkielinen ISA-standardien soveltamisohje on päivitetty

IFAC on päivittänyt soveltamisohjeen ´Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities´ (ISA-standardien soveltamin...

Lue lisää

Tilintarkastajat pettyneitä TEM:n esitykseen tilintarkastuksesta luopumisesta

TEM:n tuore HE-luonnos mikroyritysten rajaamisesta tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle saa moitteita Suomen Tilintarkastajat ry:ltä. Keväällä työryhmämuistiosta...

Lue lisää

ISA 315 -standardi uudistuu - luonnos julkaistu

Luonnos uudistetuksi ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen -standardiksi on julkaistu. Standardin uudistuksella pyritään muun muassa...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti