PRH: Laaduntarkastusten havaintoja ja muutoksia laaduntarkastuksessa

19.06.2017

Vuoden 2016 laaduntarkastusten havaintoja

Vuonna 2016 PRH:n tilintarkastusvalvonta toteutti laaduntarkastuksen 153 yksittäiselle tilintarkastajalle ja kolmelle tilintarkastusyhteisölle. Yhteisöjen laaduntarkastuksista ei ole vielä lopullisia raportteja.

Tilintarkastusvalvonta havainnoi tilintarkastuksen laadussa olennaisia tilintarkastajakohtaisia eroja. Eroja oli niin yksin tai eri tavoin yhdistyneinä toimivien tilintarkastajien välillä kuin myös samassa tilintarkastusyhteisössä toimivien tilintarkastajien välillä.

Toimeksiantokohtaisissa laaduntarkastuksissa tehtiin havaintoja melkein kaikissa tarkastuksen merkittävissä vaiheissa ja osa-alueissa:

 • olennaisuuden määrittäminen
 • asiakkaan toimintaympäristön ja liiketoimintaprosessien kuvaaminen
 • riskien tunnistaminen ja dokumentointi yleisesti
 • toiminnan jatkuvuuteen liittyvän epävarmuuden arviointi ja toimenpiteet riskiin vastaamiseksi
 • suunniteltujen tilintarkastustoimenpiteiden vastaaminen riskiin
 • tilintarkastusevidenssin riittävyys yleisesti
 • otantamenetelmien käyttö ja kontrolliperusteinen tilintarkastus, erityisesti kontrollien testaaminen
 • tilintarkastusdokumentaation riittävyys ja johdonmukaisuus.

Laadun epätasaisuus ja havaintojen määrä tilintarkastuksen olennaisilla osa-alueilla ovat vaikuttaneet siihen, että tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita muutoksia laaduntarkastuksiin.

Muutoksia laaduntarkastuksessa

Kaikki tilintarkastajat ovat vuodesta 2017 alkaen henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Voit lukea lisää PRH:n verkkosivuilta.

Lisäksi yksittäisten (muiden kuin PIE-yhteisöjen) tilintarkastajien laaduntarkastusten laajuutta, sisältöä ja tarkastettavien toimeksiantojen valintaa on uudistettu.

Muutokset tilintarkastustoimeksiantojen valinnassa sekä laaduntarkastuksen laajuudessa ja sisällössä:
 • Tilintarkastusvalvonta valitsee HT-, KHT- ja JHTT- tilintarkastajalle yhden tilintarkastustoimeksiannon laadunvalvonnan kohteeksi.
 • Jos tilintarkastaja on myös JHT-tilintarkastaja, tilintarkastusvalvonta valitsee lisäksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastustoimeksiannon laadunvalvonnan kohteeksi, jos tilintarkastajalla on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta säädetyn lain mukaisia tilintarkastustoimeksiantoja.
 • Jos tilintarkastajalla ei ole yllä kuvatun mukaisia tilintarkastustoimeksiantoja, laaduntarkastus siirtyy myöhemmäksi. Laaduntarkastuksen yhteydessä ei enää tehdä haastatteluja toimeksiantokohtaisen laaduntarkastuksen korvaamiseksi.
Muutokset laaduntarkastusaineistossa:
 • Tilintarkastusvalvonta lähettää tilintarkastajalle täytettäväksi toimeksiantolomakkeen, jolla pyydetään täydentäviä tietoja laaduntarkastukseen valitusta toimeksiannosta. Lomake sisältää tilintarkastusvalvonnan päättämät painopistealueet, jotka ovat vuoden 2017 laaduntarkastuksissa lähtökohtaisesti liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tarkastus. Lomakkeella pyydetään myös tietoa olennaisuuden määrittämisestä kyseisessä toimeksiannossa.
 • Laaduntarkastaja toimittaa tilintarkastusvalvonnalle sähköisesti sen yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, johon laaduntarkastuksen kohteena oleva toimeksianto liittyy.

Laaduntarkastuksen kohdistamisella yhteen tilintarkastustoimeksiantoon ja toimeksiantolomakkeen käyttöönottamisella on pyrkimys lisätä laaduntarkastuksen syvyyttä.


Lue myös:

PRH:n uutisia: Varmista tilintarkastuskertomuksen oikeellisuus >

Lue PRH:n sivuilta:
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti