PRH: Selvitys listayhtiöiden uudistuneista tilintarkastuskertomuksista

19.06.2017

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on tullut sisällyttää 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiden tilikausien osalta osio, jossa raportoidaan tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista (key audit matter, ’KAM’).

PRH:n tilintarkastusvalvonta on selvittänyt, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat ovat raportoineet ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa ja millaisia käytetyt tilintarkastuskertomusmallit ovat.

Yleisimmin keskeisinä seikkoina on raportoitu liikevaihdon tuloutus sekä liikearvon ja/tai aineettomien hyödykkeiden arvostus. Valtaosassa kertomuksia on kahdesta neljään keskeistä seikkaa.

Kertomuksien pohjana on käytetty ST-Akatemian julkaisemaa kertomusmallia.

Lue PRH:n uutinen >

Tutustu PRH:n selvitykseen >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti