Tekesin tarkastusraporttipohjan muutos 1.9.2017

04.09.2017

Tekesin tilintarkastajan tarkastusraporttipohjissa (yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus, de minimis -avustus ja energiatuki) ollut kohta 3 (kokonaistyötuntien tarkastaminen) on muuttunut. Alla kursiivilla oleva lause eli ensimmäinen lause on jäänyt pois:

3 Vertasimme kohdassa ”Kokonaistyötunnit raportointijaksolla” ilmoitettuja kokonaistyötunteja henkilön työ- tai työehtosopimuksessa määriteltyihin kokonaistyötunteihin. Jos Tekesin yleiset ehdot edellyttävät jonkun henkilön osalta kokonaistyöajan seurantaa, vertasimme kohdassa ”Kokonaistyötunnit raportointijaksolla” ilmoitettua tuntimäärää henkilön kokonaistyöajan­seurantaan.

Tekes varmistaa jatkossa itse pistokokeilla, että yritykset esittävät kokonaistyötunteina kokonaistyöaikaa vastaavan tuntimäärän. Tilintarkastajan tulee kuitenkin edelleen verrata kohdassa ”Kokonaistyötunnit raportointijaksolla” ilmoitettua tuntimäärää henkilön kokonaistyöajanseurantaan, jos Tekesin yleiset ehdot edellyttävät jonkun henkilön osalta kokonaistyöajan seurantaa.

Tilintarkastajan raporttipohja on päivitetty Tekesin verkkosivuille.

Löydät pohjan täältä >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti