Arvioiden tarkastamista koskeva standardi ISA 540 uudistuu

25.04.2017

IAASB (International Auditing and Assurances Standards Board) julkaisi 20. huhtikuuta 2017 kommentoitavaksi luonnoksen (Exposure Draft) uudistettavasta ISA 540 -standardista Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures (Kirjanpidollisten arvioiden ja niistä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen tarkastaminen).

Ehdotettu standardi mm.

  • korostaa sitä, että riskienarvioinnissa on otettava huomioon tiettyjä kirjanpidollisiin arvioihin liittyviä asioita, kuten kompleksisuus, harkinnan käyttö ja arviointiepävarmuus
  • asettaa tarkempia vaatimuksia sille, miten tilintarkastaja vastaa kirjanpidollisiin arvioihin liittyviin riskeihin, ja painottaa ammatillista skeptisyyttä
  • skaalautuu riippumatta toimeksiannon tai tilintarkastustoimiston koosta tai toimialasta.

Kommentointiaikaa on 1. elokuuta 2017 saakka.

Standardiluonnokseen >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti