ESMAn vaatimus iXBRL-raportoinnista vuonna 2020

28.02.2018

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (The European Securities and Markets Authority, ESMA) julkaisi joulukuussa 2017 luonnoksen teknisestä standardista (Regulatory Technical Standard, RTS), joka määrittää yhtenäisen eurooppalaisen raportointiformaatin (European Single Electronic Format, ESEF). Standardi koskee listayhtiöiden IFRS-raportointia vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen.

Listayhtiöiden, jotka laativat konsernitilinpäätöksen, tulee jatkossa raportoida konsernitilinpäätöksensä IFRS-laskelmat rakenteisessa ja konekielisesti luettavassa XHMTL-muodossa.

Standardi on tällä hetkellä käsiteltävänä EU-komissiossa.


IFRS-aiheisia koulutuksiamme >

IFRS-aiheisia kirjojamme >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti