HBL: Ministeriets förslag ställer företagarna mot revisorerna – 40 000 företag kan slippa revision

29.01.2018

En arbetsgrupp vid Arbets- och näringsministeriet föreslår att upp till 40 000 mikroföretag lämnas utanför revisionsskyldigheten. Revisorerna befarar att en dylik ändring kan leda till ökad grå ekonomi och korruption.

Intressegruppen Finlands Revisorer tänder inte på arbetsgruppens förslag. Revisorerna anser att de nuvarande gränserna är bra.
– Den eftersträvade nyttan överstiger inte skadan, som berör hela samhället. Trovärdigheten för företagens ekonomiska information sjunker och skattebasen kan undermineras, samtidigt ökar risken för korruption och grå ekonomi, säger Risto Ruuska, ledande sakkunnig vid Finlands Revisorer.

Läs mera på hbl.fi (kräver inloggning)


+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti