Hyödynnä suositus muistiotositteiden tilintarkastuksesta

17.02.2020

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut jäsenilleen suosituksen (1/2020), jossa käsitellään pääkirjanpitovientien ja muiden tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjen oikaisujen tilintarkastusta väärinkäytöksen näkökulmasta (ns. muistiotositetarkastus).

Suositus ei velvoita tilintarkastajaa, vaan sillä pyritään antamaan käytännön toimintamalli ISA 240 -standardin kohdan 33(a) soveltamisesta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa. Sen liitteeksi tuleva esimerkki pienen yhtiön muistiotositetarkastuksesta lisätään suositukseen myöhemmin.

Suositus on laadittu yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan alatyöryhmässä, jonka jäsenet olivat Raisa Vitikka (PwC), Timo Virkilä (Tilintarkastus T. Virkilä Oy), Ville Vasama (DHS Oy Audit Partners) sekä Riitta Laine (Suomen Tilintarkastajat ry). Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi kokouksessaan 31.1.2020.

Miksi tarvitaan erillinen muistiotositetarkastus?

Pääkirjanpitovientejä tarkastetaan usein kattavasti tilinpäätöksen lukujen tarkastuksen yhteydessä.

Tilintarkastajan tulisi kuitenkin tarkastella pääkirjanpitovientejä myös erillisenä tarkastustoimenpiteenä, koska tilintarkastuksen toimenpiteet, jotka ovat tehokkaita tahattoman virheen havaitsemisessa, eivät välttämättä ole tehokkaita väärinkäytöksen havaitsemisessa.

Yksi väärinkäytösnäkökulmasta tehtävä toimenpide on suoraan pääkirjaan tehtyjen vientien ja muiden tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjen oikaisujen asianmukaisuuden tarkastaminen (ISA 240.33(a)), jota yksinkertaisuuden vuoksi nimitetään ST ry:n suosituksessa muistiotositetarkastukseksi.

Miksi Suomen Tilintarkastajat ry laati suosituksen?

ISA-standardin kohta 240.33(a) on lyhyt, mutta väärinkäytösriskiin vastaamisen kannalta tärkeä. Standardissa ei anneta yksityiskohtaista ohjeistusta siitä, miten tarkastus pitäisi suorittaa. Siksi Suomen Tilintarkastajat ry halusi laatia toimenpiteestä oman suosituksensa, jossa annetaan esimerkki käytännön toimintamallista kyseisen standardin kohdan soveltamisessa. Suositus ei velvoita jäseniä.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on kiinnittänyt muistiotositetarkastukseen huomiota viime vuosina ja se on painopistealueena vuoden 2020 laaduntarkastuksissa. Vuoden 2018 vuosiraportilla tilintarkastusvalvonta kertoi, että 35 prosentissa tarkastetuista toimeksiannoista tehtiin laaduntarkastuksen tulokseen vaikuttavia havaintoja muistiotositetarkastukseen liittyen.

Suositus soveltuu kaiken kokoisille toimeksiannoille

Suosituksessa on kuvattu muistiotositetarkastuksen vaiheet ja annettu vinkkejä tarkastukseen ja sen dokumentoimiseen. Se on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa. Suositukseen tullaan myöhemmin lisäämään esimerkki pienen yhtiön muistiotositetarkastuksen dokumentoinnista STanssi-työkirjassa. Esimerkki lisätään jäsensivuille helmikuun aikana.

Tutustu suositukseen >

Hyödynnä myös muut yhdistyksemme ohjeet ja suositukset!

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti