Kauppalehden Debatissa kirjoituksemme: Tilintarkastus tukee yritysten kasvua

17.11.2016

Hallituksen puheenjohtaja Petri Kettunen ja toiminnanjohtaja Sanna Alakare Suomen Tilintarkastajat ry:stä kirjoittivat Kauppalehden Debatissa 17.11.2016:

Tilintarkastus tukee yritysten kasvua

Tilintarkastusvelvollisuuden lakisääteiset rajat ovat parhaillaan selvityksen alla työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuslain muutoksia käsittelevässä työryhmässä. Yritykset ja yhteiskunta hyötyvät tilintarkastuksesta monin tavoin.

Tilintarkastajat antavat Suomessa vuosittain noin 200 000 tilintarkastuskertomusta eri yhteisöjen ja säätiöiden tilinpäätöksistä. Tilintarkastuksessa tilintarkastajat tarkastavat tilinpäätöksen oikeellisuuden, kirjanpidon luotettavuuden ja yrityksen johdon toiminnan lainmukaisuuden.  

Luotettava talousinformaatio on merkityksellistä sekä omistajille, yrityksille että koko yhteiskunnalle. Suomalaisessa yhteiskuntajärjestelmässä tilintarkastajalla on oma tehtävänsä yritysten tuottaman talousinformaation varmentajana. Tilintarkastuksen merkitys luotettavuutta lisäävänä toimintona perustuu tilintarkastajan ammattitaitoon ja tilintarkastajan riippumattomuuteen tarkastettavasta yrityksestä.

Yritykset ja yhteiskunta laajemmin hyötyvät talousinformaation luotettavuudesta. Yrityksille ja yrittäjille säännöllinen tilintarkastus tuottaa mielenrauhaa ja varmuuden siitä, että talousasiat ovat kunnossa. Tilintarkastaja toimii yrityksen taustatukena talousasioissa, ja tilintarkastettu yritys on luotettava myös yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmissä, joten sen asema paranee muun muassa rahoitus- ja muissa yhteistyöneuvotteluissa.

Yhteiskunnan kannalta on merkityksellistä, että tilintarkastus varmentaa laajasti taloudellista informaatiota ja kannustaa yrityksiä toimimaan lakien ja säännösten mukaisesti. Kansantalouden tasolla tällä on merkitystä esimerkiksi veropohjan oikeellisuuden ja yritysten maksamien työnantajamaksujen osalta sekä harmaan talouden estämisessä. 

Suomessa toimivista yrityksistä 97 prosenttia lukeutuu pien- ja mikroyrityksiin. Suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteiden eli avoimuuden ja luotettavuuden kannalta on merkityksellistä, että myös tämän kokoluokan yritykset voivat hyvin. Tilintarkastaja on yksi tahoista, joka tukee näiden yritysten kasvutarinaa heti alusta alkaen.

Luotettava talousinformaatio ei kuitenkaan synny itsestään, vaan sen eteen on tehtävä töitä yhteiskunnan eri tasoilla. Talousinformaation luotettavuus on itseisarvo, jota ei pidä jättää vapaaehtoisuuden varaan. Tilintarkastajan tekemä tilintarkastus on ollut ja on yhä toimiva ja kustannustehokas väline talousinformaation luotettavuuden varmentamiseksi. Emme näe tarvetta muuttaa tilintarkastusvelvollisuuden lakisääteisiä rajoja. Kuulemme kyllä mielellämme, miten tilintarkastaja voisi tulevaisuudessa tuoda entistäkin enemmän lisäarvoa yrityksille ja rakentaa luottamusta yhteiskunnassa.

Petri Kettunen
hallituksen puheenjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry

Sanna Alakare
toiminnanjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti