KILAlta lausunto kirjanpitolain soveltamisesta PIE-yhteisön ei-taloudellisessa raportoinnissa

27.09.2017

Kirjanpitolautakunta on 7.9.2017 antanut lausunnon KPL 3a luvun soveltamisesta PIE-yhteisön ei-taloudellisessa raportoinnissa (NFI). Lausunnossa KILA ottaa kantaa muun muassa NFI-selvityksen soveltamisalaan konserneissa.

Tilintarkastajan kannalta KILAn lausunnon kiinnostavin osa käsittelee NFI-selvityksen julkistamistapaa ja -ajankohtaa sekä niiden vaikutusta tilintarkastajan toimintaan.

Tutustu KILAn lausuntoon >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti