OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan

14.03.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan.

Ohjeet auttavat toteuttamaan käytännössä OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. Ohjeissa selitetään yksinkertaisella kielellä asianmukaista huolellisuutta koskevia suosituksia ja siihen liittyviä säännöksiä.

Näiden suositusten noudattaminen auttaa yrityksiä välttämään sitä, että niiden toiminta, toimitusketju tai muut liiketoimintasuhteet vaikuttaisivat haitallisesti työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön, kuluttajiin, lahjonnan torjumiseen tai hyvään hallintotapaan.

Tutustu satasivuiseen ohjeeseen TEM:n sivuilla > 

Lue myös:


Yritysvastuu-raportointi-ja-laskentaperiaatteet-3-uudistettu-painos
Mitä kaikkea yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

Tähän aina ajankohtaiseen aiheeseen voit perehtyä ST-Akatemian uudistetun Yritysvastuu – Raportointi- ja laskentaperiaatteet -teoksen avulla.

Valitse  painettu kirja tai onlinejulkaisu.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti