Rahanpesulainsäädännön uudistus tuo uusia velvollisuuksia tilintarkastajille

28.06.2017

Eduskunta hyväksyi 6.6. lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Lain tavoitteena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennaltaestämistä siten, että lainsäädäntö perustuu aiempaa voimakkaammin riskien arvioimiseen. Lailla pannaan täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Samalla kumotaan aikaisempi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettu laki.

Uusi laki tuo mukanaan uusia velvollisuuksia myös tilintarkastajille. Tilintarkastajien on muun muassa laadittava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio. Myös asiakkaan tuntemista ja rahanpesuilmoitusta koskevat velvoitteet uudistuvat.

Suomen Tilintarkastajat ry:ssä työryhmä laatii jäsenilleen ohjeistusta, miten tilintarkastaja voi täyttää uuden lainsäädännön mukanaan tuomat velvoitteet.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti