Suomen Tilintarkastajat ry toivottaa JHTT-yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi

21.06.2017

Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat ry:n vuosikokous on päättänyt 17.5.2017, että JHTT-yhdistys puretaan. JHTT-yhdistys on kannustanut jäseniään hakemaan Suomen Tilintarkastajat ry:n jäseniksi muiden hyväksyttyjen tilintarkastajien joukkoon.

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan ylläpitäminen siirtyy Suomen Tilintarkastajat ry:lle. Suomen Tilintarkastajat ry jatkaa JHTT-yhdistyksen toimintaa osana sääntöjensä mukaista toimintaa.

Kattavaa edunvalvontaa ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti

Julkissektoria koskevat kysymykset tulevat osaksi Suomen Tilintarkastajien edunvalvontatyötä. Proaktiivinen edunvalvonta onkin yhdistykselle niin tärkeää, että se on yksi painopistealueista. Uuden tutkinto- ja valvontajärjestelmän myötä yhteistyön merkitys valvojan kanssa korostuu.

─ Toivomme, että myös JHT- ja JHTT-tilintarkastajat osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen toimintaan ja tuovat arvokasta erityisosaamistaan toimintaamme, kertoo Suomen Tilintarkastajien puheenjohtaja Petri Kettunen.

Laajasti koulutusta, joka täyttää jatkuvan koulutuksen vaatimukset

Suomen Tilintarkastajat ry:llä on jo nyt kattavat ja monipuoliset jäsenkoulutukset, joita järjestetään paitsi tilaisuuksina eri puolilla Suomea, enenevässä määrin myös etä- ja videokoulutuksina. Tarjonnassa otetaan huomioon tilintarkastusvalvonnan vaatimukset tilintarkastajien osaamisen ylläpidosta.

─ Jäsenkoulutuksia ollaan kehittämässä lisää JHT- ja JHTT-tilintarkastajien tarpeisiin, mikä on hieno uutinen. JHTT-yhdistyksen jäsenien kannattaa tarttua tähän tilaisuuteen, innostaa Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien puheenjohtaja Virpi Ala-aho.

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa tärkeä lisä

Suomen Tilintarkastajien keskeisenä, säännöissäkin kirjattuna tehtävänä on edistää ja kehittää hyvää tilintarkastustapaa ja hyvää tilinpäätöskäytäntöä. Tämä on yhdistyksen ydintoimintaa.

─ Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kehittäminen on luonteva lisä toiminnallemme, toteaa Petri Kettunen.

Molempien yhdistysten puheenjohtajat näkevät, että hyväksi havaitut JHTT-yhdistyksen palvelut saavat ansaittua jatkoa Suomen Tilintarkastajissa.

Tervetuloa jäseneksi!

Suomen Tilintarkastajat ry toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi.

─ Kuuntelemme herkällä korvalla toiveita toimintamme kehittämiseksi. Jos sinulla on toiveita, kehittämisideoita tai kysyttävää, kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä, kannustaa Suomen Tilintarkastajien jäsenpalvelu- ja koulutuspäällikkö Carita Mäkinen.

Puheenjohtajat Virpi Ala-aho ja Petri Kettunen lähettävät vielä yhteiset terveisensä:

─ Mukavaa kesää! Toivottavasti tapaamme lomien jälkeen.

Lisätietoja

JHTT-yhdistyksestä:
Puheenjohtaja Virpi Ala-aho, virpi.ala-aho@espoo.fi

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenyydestä:
Jäsenpalvelu- ja koulutuspäällikkö Carita Mäkinen, carita.makinen@suomentilintarkastajat.fi

Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnasta:
Toiminnanjohtaja Sanna Alakare, sanna.alakare@suomentilintarkastajat.fi

Lue lisää jäsenyydestä Suomen Tilintarkastajissa >

Lue: Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat ry puretaan >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti