TEM:n työryhmälle jatkoaikaa toukokuun loppuun

03.02.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelevan työryhmän työ jatkuu toukokuun loppuun 2020 saakka.

Alun perin toimikauden oli määrä päättyä helmikuun 2020 lopussa. Aikataulun venymisen vuoksi myös eduskuntakäsittely alkaa aikaisintaan syyskaudella 2020.

Suomen Tilintarkastajat ry:n ehdotus

Suomen Tilintarkastajat ry on ehdottanut työryhmälle, että pienemmille yhteisöille mahdollistettaisiin tilintarkastajan tekemänä tarkastus, joka perustuu kansainväliseen standardiin yleisluonteisesta tarkastuksesta ( ISRE 2400). Jäsenkyselyn perusteella tämä ehdotus sopii myös tilintarkastajille ja tilintarkastajat totesivat olevansa valmiita tällaiseen muutokseen. 

Suomen Tilintarkastajat ry:n ehdotukset:

 • Tilintarkastuslain mukainen tilintarkastajan valitsemisvelvollisuusraja säilytetään ennallaan.
 • Mikrokokoluokkaan kuuluvalle osakeyhtiölle, avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle ja osuuskunnalle tilintarkastaja voi tehdä tilintarkastuksen sijasta yleisluonteisen tarkastuksen. Yhtiö on mikroyhtiö, jos sillä sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:
  • taseen loppusumma 350 000 euroa;
  • liikevaihto 700 000 euroa;
  • tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä.
 • Asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä koskevaan tilintarkastuksen lakisääteisyyteen ei tehdä muutoksia. Niitä koskeva sääntely tilintarkastuksen toimittamisesta pidetään ennallaan. 
 • Hyvän tilintarkastustavan sisältöä ja ISA-standardien suhteellista soveltamista tulee selkeyttää kaikissa tilintarkastuksissa.

Avoimia kysymyksiä on paljon

Vaikka työryhmätyöskentely TEM:ssä etenee, on avoimia kysymyksiä edelleen paljon. Kevään kokouksissa tullaan keskustelemaan yleisluonteisen tarkastuksen tuomista hyödyistä ja haitoista:

 • Kuka hyötyy uudistuksesta tai onko siitä mahdollisesti jotain haittaa?
 • Tehdäänkö puhdasoppista ISRE 2400 -standardin mukaista tarkastusta, vai pitäisikö tehdä vielä jotain enemmän?
 • Ovatko esimerkiksi kirjanpito ja hallinto myös yleisluonteisen tarkastuksen kohteena vai tarkastetaanko vain tilinpäätöstä?
 • Miten uudistus vaikuttaa tilintarkastajan vastuuseen?
 • Minkälaista laadunvalvontaa tällaisille tarkastuksille on tarkoituksenmukaista kohdistaa, jotta tarkastus säilyttää uskottavuutensa?   

Kannanmuodostus Suomen Tilintarkastajat ry:ssä

Suomen Tilintarkastajat ry:tä työryhmässä edustaa toiminnanjohtaja Sanna Alakare. TEM:n työryhmään vietävät kannat ja linjaukset valmistellaan hanketta varten perustetussa yhdistyksen projektiryhmässä ja niistä päättää yhdistyksen hallitus.

Tutustu myös:

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti