Tilintarkastajat pettyneitä TEM:n esitykseen tilintarkastuksesta luopumisesta

22.08.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa tuoreessa HE-luonnoksessaan mikroyritysten rajaamista tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi, että yli puolet tilintarkastuksen kohteena olevista yrityksistä vapautuisi tilintarkastusvelvollisuudesta.

− Olemme luonnollisesti pettyneitä HE-luonnoksessa esitettyyn, koska odotimme, että keväällä työryhmämuistiosta annettu laaja kriittinen palaute olisi vaikuttanut hankkeen jatkovalmisteluun, summaa Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja Maria Grönroos. Työryhmämuistiosta annetussa palautteessa suurin osa lausujista vastusti ehdotusta tilintarkastusrajojen korottamisesta. 

Esitystä on perusteltu lähinnä norminpurkutavoitteilla ottamatta huomioon tilintarkastuksen laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

− Ehdotuksessa on painotettu lähes yksinomaan yrityksille koituvaa mahdollista välitöntä säästöä. Ehdotuksessa ei ole otettu huomioon yrityksen ja yhteiskunnan tilintarkastuksesta saamia hyötyjä tai tilintarkastuksen poistamisesta aiheutuvia kustannuksia eri toimijoille, toteaa Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

− Tilintarkastuksesta hyötyvät ennen kaikkea tilinpäätösten ja muun taloudellisen tiedon käyttäjät. Toivottavaa olisi, että kiinnittäisimme enemmän huomiota siihen, miten huolehdimme päätöksenteossa käyttämämme tiedon luotettavuudesta. Vaikka teknologia tarjoaakin paljon ratkaisuja, se ei yksin riitä, Alakare jatkaa.

− Jo keväällä moni peräänkuulutti kattavaa vaikutusarviota. Vaikka kyse on vain yhden pykälän sisällön muuttamisesta, kyse on samalla merkittävästä järjestelmämuutoksesta. Tässä HE-luonnoksessa tuota vaikutusarviota ei kuitenkaan ole tehty, Maria Grönroos päättää.  


Lue myös:

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti