Tilintarkastusrajojen nostamisella olisi haitallisia vaikutuksia

25.04.2018

Tilinpäätöksen virheet

Kevään 2018 kuumin puheenaihe tilintarkastusalalla on ollut TEM:n työryhmän esitys. Mietinnössä esitettiin tilintarkastusrajojen nostamista mikroyritysrajoihin, mutta nostamisen vaikutuksia ei kuitenkaan juuri arvioitu. Tätä puutetta paikattiin osaltaan lausuntokierroksella. Lausuntoyhteenvedon perusteella on ilmeistä, että yritysten tilinpäätöstietojen käyttäjät tunnistavat, että tilintarkastuksella on merkittävä rooli tilinpäätösten luotettavuuden lisääjänä.

Tilinpäätösten laatu heikkenee ja virheet yritysten verotuksessa lisääntyvät

Suomen Tilintarkastajat ry halusi tietää, mitä mieltä tilintarkastajat ovat esityksestä tilintarkastusrajojen nostamiseksi ja mitä vaikutuksia rajojen nostamisella tilintarkastajien mielestä olisi.

Aula Research Oy toteutti Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta kyselyn yhdistyksen varsinaisten jäsenten näkemyksistä*. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa seuraavista teemoista:

  • Mahdollisen tilinpäätösrajojen nostamisen yhteiskunnalliset vaikutukset
  • Erot kirjanpidosta löytyvien virheiden määrässä eri kokoisten yritysten välillä
  • Mahdollisen tilinpäätösrajojen nostamisen vaikutukset yritysten liikevaihtoon, henkilöstömäärään ym.
  • Yksinyrittäjien työllisyysnäkymät mahdollisen tilintarkastusrajojen nostamisen seurauksena

Jos tilintarkastusrajoja nostetaan, tilintarkastajat ovat vahvasti sitä mieltä, että tilinpäätösten laatu heikkenee (84 % vastaajista) ja virheet yritysten verotuksessa lisääntyvät (83 %). Myös harmaan talouden ja verovilppien arvioitiin lisääntyvän tilintarkastusrajojen nostamisen seurauksena (74 %). Havainnot ja korjaustarpeet tilinpäätösten virheellisyyksistä ovat korkeimmillaan juuri mikroyrityskokoluokan yrityksissä.

Tilintarkastusrajojen nostaminen tulisi vaikuttamaan voimakkaimmin yksintoimiviin tilintarkastajiin. Tilintarkastuspalvelut tulisivat vähenemään eniten Uudenmaan ulkopuolella - jopa niin, että tietyiltä alueilta ei saisi jatkossa lainkaan tilintarkastuspalveluja. Tilintarkastaja tuottaa usein muitakin asiantuntija- ja neuvontapalveluita tilintarkastuksen lisäksi, joten vaikutus ei koskisi pelkästään tilintarkastuspalveluiden saatavuutta. 

Tutustu kyselyn tuloksiin >

Lue myös

  • Tilintarkastajat jakavat tilinpäätöstietojen käyttäjien huolen tilinpäätösten laadun heikkenemisestä ja virheiden lisääntymisestä. Lue >
  • Tilintarkastajien oma käsitys tilinpäätösten laadun heikkenemisestä ja muista ongelmista on linjassa Ruotsissa valtiontalouden tarkastusviraston tekemän selvityksen kanssa. Lue >

*Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 8.3.-29.3.2018. Otos kerättiin sähköpostitse lähetetyllä henkilökohtaisella kyselykutsulla. Kyselykutsu lähti 1278 jäsenelle. Kyselyyn vastasi 521 jäsentä, ja vastausprosentiksi muodostui 41 %.Tilintarkastus ‒ taakka vai etu? Katso striimaus tilaisuudestamme 26.4.2018 tästä >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti