Tilintarkastusrajojen nostamiselle voimakasta vastustusta

13.04.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän muistiota koskeva lausuntokierros päättyi 13.3.2018. Yli 40 tahoa toimitti aiheesta lausuntonsa.

Raja-asian osalta lausunnot voidaan jakaa neljään ryhmään: Mietinnön ehdotusta kannattaviin, vastustaviin ja niihin, jotka käsittelevät lausunnossaan tilintarkastuksen merkitystä, mutta eivät ota suoraa kantaa. Lisäksi oli niitäkin, joilla ei ole lausuttavaa.

1) Ovat rajojen nostamisen puolesta (9 lausuntoa):

 • Etujärjestöistä Keskuskauppakamari, Suomen Yrittäjät, Taloushallintoliitto ja Kiinteistöliitto, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry
 • Viranomaisista Finanssivalvonta
 • Ministeriöistä liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö.

2) Lausuvat muistiosta, mutta eivät ota kantaa raja-asiaan (7 lausuntoa)

PRH:n Tilintarkastusvalvonta, Tilintarkastuslautakunta, Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsingin arvopaperipörssi Nasdaq OMX Helsinki Oy, Sisäiset tarkastajat ry, apulaisprofessori Kim Ittonen (Hanken)

3) Vastustavat/eivät kannata rajojen nostamista (20 lausuntoa):

 • Tilintarkastusalaa edustavat järjestöt: Suomen Tilintarkastajat ry, Ammattitilintarkastajat, Kuntatarkastajat ry
 • Tilintarkastustoimijat: PwC Oy, KPMG Oy, Nexia Oy, BDO Oy, Revico Grant Thornton Oy, Idman Vilén Grant Thornton Oy, Lasse Åkerblad
 • Ministeriöt: sisäministeriö ja valtiovarainministeriö
 • Viranomaiset: Verohallinto ja Harmaan talouden selvitysyksikkö
 • Etujärjestöt: Finanssiala ry, Suomen Asianajajaliitto, Yritystutkimus ry    
 • Julkisrahoittaja: Finnvera Oyj
 • Luottoluokittajat: Suomen Asiakastieto Oy
 • Professori Janne Ruohonen

4) Eivät lausu asiasta (6 lausuntoa)

puolustusministeriö, ulkoministeriö, KHO, Helsingin hallinto-oikeus, Pääomasijoittajat ry ja OP-ryhmä


Tutustu Suomen Tilintarkastajien lausuntoon >

Tutustu myös muihin lausuntoihin TEMin sivuilla kohdassa Asiakirjat >

Lue TEMin lausuntoyhteenvedosta >

Lue myös:


Tilintarkastus ‒ taakka vai etu? Aamupäivätilaisuus tilintarkastuksen merkityksestä, katso tallenne tästä >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti