Valtiovarainministeriöltä selvitys pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamiseksi

06.04.2017

Selvityksen taustalla on EU:n komission esitys neljännen rahanpesudirektiivin muutoksesta, jolla jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus perustaa sähköinen pankki- ja maksutilijärjestelmä, jonka avulla eri viranomaiset voivat saada sähköisesti tietoja pankki- ja maksutileistä.

Uusi järjestelmä koskisi luottolaitoksia ja talletuspankkeja sekä mahdollisesti eräitä muita rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä. Uuden järjestelmän myötä avulla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan osallistuvat viranomaiset saisivat tietoa pankki- ja maksutileistä. Näitä viranomaisia ovat Suomessa muun muassa Finanssivalvonta ja Patentti- ja rekisterihallitus. VM:n mukaan viranomaisten jo olemassa olevia toimivaltuuksia tiedon saamiseen ei lähtökohtaisesti muutettaisi. 

VM ei pidä komission direktiiviesitystä riittävänä, vaan on käynnistänyt selvityksen järjestelmän kansallisesta laajentamisesta. Viranomaisten joukkoa, jolla on pääsy järjestelmään, ei sidottaisi direktiivissä esitetyllä tavalla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Lisäksi tietojensaanti ulotettaisiin esimerkiksi valvottavien tili- ja saldotietoihin. 

Lisää uudistushankkeesta ja aikataulusta >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti