Edwin Sederholmin rahasto

Tuemme  tilintarkastusalan  koulutus- ja tutkimustoimintaa 

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallinnoima Edwin Sederholmin rahasto tukee korkeakouluopiskelijoita myöntämällä apurahoja tilintarkastusalan koulutus- ja tutkimustoimintaan. Rahasto on perustettu vuonna 1986 tilintarkastustoimisto Oy Widenius, Sederholm & Someri Ab:n (nykyinen KPMG) 60-vuotismerkkipäivän kunniaksi tehtyjen lahjoitusten pohjalta. Edwin Sederholm oli KHT-yhdistys ry:n (nyk. Suomen Tilintarkastajat ry) historian toinen puheenjohtaja vuosina 1931–1933.

Koulutus- ja tutkimusapurahojen hakeminen 

Rahastosta jaetaan vuosittain 3 kappaletta 500 €:n suuruista apurahaa. Apurahat myönnetään keväisin hakemuksesta tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa muutoin tutkiville. Hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija.

Apuraha on luonteeltaan kannustinapuraha, joka voidaan myöntää koulutukseen tai tutkimustoimintaan.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen sisältäen kuitenkin seuraavat liitteet:

  • valmis tutkielma, tutkielman tiivistelmä tai tutkielmasuunnitelma
  • opintosuoritusote ja/tai tutkintotodistus
  • ohjaajan suositus

YHTEYSHENKILÖ 

Ota yhteyttä Edwin Sederholmin rahastoon liittyvissä kysymyksissä:

Taina Lehtola NELIÖ

hallintopäällikkö Taina Lehtola
taina.lehtola@suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2012 

 


Onnittelut vuoden 2017 apurahan saajille! 

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus on myöntänyt tänä vuonna kolme 500 euron suuruista apurahaa Edwin Sederholmin rahastosta. Apurahan ovat saaneet Emma Haapala, Aphiraphan Srithakun ja Milla Helminen

Svenska Handelhögskolanilla laskentatoimea pääaineenaan opiskelevan Emma Haapalan pro gradu -tutkielma käsittelee mm. tilintarkastajan sukupuolen vaikutusta pienille ja keskisuurille yrityksille annettavan tilintarkastuskertomuksen muotoon.

Aphiraphan Srithakun opiskelee Turun yliopiston Porin yksikössä kauppatieteiden maisteriksi (KTM) pääaineena laskentatoimi ja rahoitus ja sivuaineena tilintarkastus. Hänen pro gradu -tutkielmassaan tutkitaan Big data -analytiikan hyödyntämistä tilintarkastuksessa.  

Tradenomiksi (AMK) Haaga-Heliassa opiskeleva Milla Helminen perehtyy opinnäytetyössään listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa esitettyihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin – KAM – ja olennaisuuteen. Lue Helmisen kirjoitus aiheesta: Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat - KAM - listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti