Hyväksymiskriteerit jäsenluokissa

Jäsenyyttä voi hakea neljään jäsenluokkaan:

Yhdistyksen jäsenyydet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti ja merkittävästi yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kokous vahvistaa kunniajäsenyyden myöntämisen hallituksen esityksestä.

Jäsenoikeudet

Varsinaisella jäsenellä on täysimääräiset jäsenoikeudet ja -valtuudet, mm. äänioikeus. Myös yhdistyksen tarjoamat jäsenetuudet kuuluvat täysimääräisesti varsinaisille jäsenille. Muun jäsenen jäsenluokkaan voivat hakea mm. henkilöt, joiden tavoitteena on suorittaa tilintarkastajatutkinto. Myös tilintarkastusyhteisöissä ja taloushallinnon tehtävissä toimivat muut asiantuntijat kuin tilintarkastajat ovat tervetulleita tähän jäsenluokkaan. Muut jäsenet saavat merkittäviä jäsenetuja.

Hyväksymiskriteerit eri jäsenluokissa

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on voimassa oleva tilintarkastajaksi hyväksyminen. Tilintarkastajaksi hyväksyminen tarkoittaa mm. sitä, että henkilö toimii tilintarkastajan ammatissa eli on osoittanut ammattitaitonsa suorittamalla tilintarkastajan tutkinnon, täyttää muut tilintarkastajana toimimisen edellytykset (esim. noudattaa ammattieettisiä periaatteita sekä hyvää tilintarkastustapaa, pitää yllä ja kehittää ammattitaitoaan, on hyvämaineinen ts. ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään sekä huolehtii tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuu laaduntarkastukseen).

Muu jäsen 

Muu jäsen -luokkaan hyväksymisen edellytyksenä on 

  • toimiminen asiantuntijatehtävissä tilintarkastusyhteisössä (esim. tilintarkastusassistentti, veroasiantuntija, yrityskauppa-asiantuntija) tai
  • toimiminen asiantuntijana taloushallinnon tehtävissä (esim. talousjohtaja, talouspäällikkö, KLT)
  • se, että ei ole suorittanut KHT-, HT-, JHT- tai JHTT-tutkintoa
  • hyvämaineisuus. 

Seniorijäsen

Seniorijäseneksi voivat hakea henkilöt, jotka ovat lopettaneet toiminnan hyväksyttynä tilintarkastajana ja ovat siirtyneet eläkkeelle.

Hyväksymisen lakkauttanut jäsen

Kun jäsen lopettaa tilintarkastajana toimimisen, esim. siirtyessään muihin taloushallinnon tehtäviin ja lakkauttaessaan omaehtoisesti tilintarkastajaksi hyväksymisen tilapäisesti, on hänellä on mahdollisuus jatkaa jäsenyyttä Hyväksymisen lakkauttanut jäsen -luokassa.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti