Hyväksymiskriteerit jäsenluokissa

Jäsenyyttä voi hakea viiteen jäsenluokkaan:

 • Tilintarkastajajäsen
 • Tilintarkastusassistenttijäsen
 • Asiantuntijajäsen
 • Seniorijäsen
 • Opiskelijajäsen

Yhdistyksen jäsenyydet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenyyksiä voi muuttaa kriteerien täyttyessä.

Hyväksymiskriteerit eri jäsenluokissa

Tilintarkastajajäsen

 • voimassa oleva tilintarkastajaksi hyväksyminen
 • tilintarkastusalalla yleisesti hyväksyttyjen eettisten sääntöjen noudattaminen
 • hyvä tilintarkastustapa
 • hyvän tilinpäätöskäytännön edistäminen
 • hyvämaineisuus

Tilintarkastusassistenttijäsen

 • ei HT-, KHT- tai JHT-tutkintoa
 • toimii avustavissa tilintarkastustehtävissä (esim. tilintarkastusassistentti)
 • hyvämaineisuus

Asiantuntijajäsen

 • tilintarkastajan hyväksymisen omaehtoinen tilapäinen lakkauttaminen tai
 • toimii asiantuntijatehtävissä tilintarkastusyhteisössä (esim. veroasiantuntija, IFRS-asiantuntija) tai
 • toimii asiantuntijana taloushallinnon tehtävissä (esim. talousjohtaja, talouspäällikkö, KLT)
 • hyvämaineisuus

Seniorijäsen

 • toiminnan lopettaminen hyväksyttynä tilintarkastajana ja eläkkeelle siirtyminen tai
 • eläkkeelle siirtynyt asiantuntija- tai tilintarkastusassistenttijäsen

Opiskelijajäsen

 • vähintään 3. vuosikurssin korkeakouluopiskelija
 • suuntautunut opinnoissaan tilintarkastusalalle (HT-tilintarkastajan tutkintoon tähtäävät opintokokonaisuudet)
 • hyvämaineisuus
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti