ST-Akatemia Oy:n tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE, LAAJENNETTU REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 pykälän mukainen tietosuojaseloste. 

Rekisterin nimi: Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
ST-Akatemia Oy
Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki
Y-tunnus 0459426-4
Puh. 09 7552 2010
aspa@suomentilintarkastajat.fi 

Yhteyshenkilö
Terhi Mattila

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
- julkaisutilausten ja koulutusilmoittautumisten hoito, laskutus ja maksunvalvonta
- asiakassuhteen ylläpito ja hoito
- liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
- markkinointi eri muodoissaan

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
Yritystiedot
- yritys
- osoite
- puhelinnumero
- yrityksen toimiala

Henkilötiedot
- etu- ja sukunimi
- yritys
- osoite
- puhelinnumero
- e-mail
- tehtävä yrityksessä
- muut mahdolliset tarvittavat tiedot

Tilaus- ja laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja julkaisutilausten ja koulutusilmoittautumisten yhteydessä asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan päivittää ja täydentää yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus ja siirto
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita rekisterinpitäjä käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

Rekisterin suojaus

Rekisterit ylläpidetään ST-Akatemian toiminnaohjausjärjestelmässä, johon käyttöoikeudet (tunnukset) on jaettu vain niille työntekijöille, jotka käyttävät työssään kyseistä järjestelmää. Toiminnaohjausjärjestelmässä rekisteritiedot säilytetään palveluntarjojan omassa konesalissa Suomessa. Vain tietyillä yrityksen henkilöillä on pääsy konesalin rekisteritietoihin.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Evästeiden käyttö

Lue lisää evästeiden käytöstä tästä >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti