Suomen Tilintarkastajat ry

Yhdistyksessämme on jäseninä n. 1 450 HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajaa ja taloushallinnon ammattilaista. Kehitämme tilintarkastajien ammatillista osaamista ja valvomme jäsentemme etua. Edistämme myös hyvää tilinpäätöskäytäntöä ja hyvää tilintarkastustapaa vahvistaaksemme päätöksenteossa käytettävän taloudellisen raportoinnin luotettavuutta ja uskottavuutta.

Annamme lausuntoja ja kannanottoja lainsäädäntö- ja kehityshankkeista. Yhdistyksemme edustajat osallistuvat alan kehityshankkeisiin. Toimimme aktiivisesti myös alan kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Yhdistyksen omistama koulutus- ja kustannusyhtiö ST-Akatemia Oy tuottaa tilintarkastajille ja talouden ammattilaisille koulutus- ja julkaisupalveluja monikanavaisesti. Toimistomme sijaitsee Helsingin Kampissa.  

OTK Sanna Alakare on toiminut Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtajana 19.4.2010 alkaen. KHT Maria Grönroos on Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksen puheenjohtaja. Hänen kaksivuotinen puheenjohtajuuskautensa alkoi 7.6.2018. 

Missio

Visiomme  

Laaja luottamus taloudelliseen raportointiin on keskeinen perusta suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. Olemme johtava tilintarkastusalan ammattilaisten ja taloudellisen raportoinnin kehittäjä ja osallistumme aktiivisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseen.

Painopistealueita

Edunvalvonta   

Vaikutamme tilintarkastusta ja taloudellista raportointia koskevan lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen varmistaaksemme tarkoituksenmukaisen sääntely-ympäristön tilintarkastajan ammatin harjoittamiselle. 

Vahvistamme tilintarkastaja-ammatin houkuttelevuutta ja tilintarkastajatutkinnon arvoa. 

Teemme rakentavaa yhteistyötä yhteiskunnallisten päättäjien, lainsäätäjän sekä elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa.

Hyvän tilintarkastustavan kehittäminen

Edistämme hyvää tilintarkastustapaa julkaisemalla mm.

Hyvän tilinpäätöskäytännön kehittäminen

Edistämme hyvää tilinpäätöskäytäntöä julkaisemalla

Osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon ylläpito

Tuemme, kehitämme ja ylläpidämme yhdistyksen jäsenten ammattitaitoa

  • julkaisemalla tilintarkastustyössä tarvittavia ohjeistuksia, malleja ja oppaita  
  • järjestämällä laadukasta koulutusta kirjanpidon, tilinpäätöskäytännön, yhtiöoikeuden ja verotuksen aihealueista  
  • tarjoamalla myös paikallisesti mahdollisuuksia ammatilliseen vuoropuheluun ja verkostoitumiseen
  • tiedottamalla aktiivisesti yhdistystä ja alaa koskevista ajankohtaisista asioista.
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti