Suomen Tilintarkastajat ry

Yhdistyksessämme on jäseninä n. 1 450 HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajaa ja taloushallinnon ammattilaista. Kehitämme tilintarkastajien ammatillista osaamista ja valvomme jäsentemme etua. Edistämme myös hyvää tilinpäätöskäytäntöä ja hyvää tilintarkastustapaa vahvistaaksemme päätöksenteossa käytettävän taloudellisen raportoinnin luotettavuutta ja uskottavuutta.

Annamme lausuntoja ja kannanottoja lainsäädäntö- ja kehityshankkeista. Yhdistyksemme edustajat osallistuvat alan kehityshankkeisiin. Toimimme aktiivisesti myös alan kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Yhdistyksen omistama koulutus- ja kustannusyhtiö ST-Akatemia Oy tuottaa tilintarkastajille ja talouden ammattilaisille koulutus- ja julkaisupalveluja monikanavaisesti. Toimistomme sijaitsee Helsingin Kampissa.  

OTK Sanna Alakare on toiminut Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtajana 19.4.2010 alkaen. KHT Maria Grönroos on Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksen puheenjohtaja. Hänen kaksivuotinen puheenjohtajuuskautensa alkoi 7.6.2018. 

Missio

Visiomme  

Laaja luottamus taloudelliseen raportointiin on keskeinen perusta suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. Olemme johtava tilintarkastusalan ammattilaisten ja taloudellisen raportoinnin kehittäjä ja osallistumme aktiivisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseen.

Painopistealueet

Tilintarkastaja on luotettu toimija

  • Olemme relevantti julkinen keskustelija
  • Tuomme esiin luotettavan tiedon merkityksen päätöksenteossa
  • Vaikutamme sääntely- ja valvontaympäristön selkeyteen ja ennakoitavuuteen   

Tilintarkastaja on näkyvä moniosaaja

  • Edistämme tilintarkastusalan tunnettuutta
  • Viestimme rohkeasti ja kiinnostavasti

Tilintarkastaja on ajan hermolla

  • Uudistumme muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Kehitämme ammatillista osaamistamme jatkuvasti
  • Omaksumme modernit toimintamallit
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti