Edistämme hyvää tilinpäätöskäytäntöä

Tilinpäätösmallimme vievät hyvää tilinpäätöskäytäntöä eteenpäin 

Kehitämme aktiivisesti luotettavaa taloudellista raportointia edistäviä käytänteitä tilintarkastajille ja raportointivelvollisille yhteisöille. Tärkeä osa yhteiskunnallista palvelutehtäväämme on hyvän tilinpäätöskäytännön edistäminen. Kehitystyön konkreettisena tuloksena julkaisemme tilinpäätösmalleja, jotka ovat vuosikymmenien saatossa vakiinnuttaneet asemansa tilinpäättäjien luotettavina apuvälineinä. 

Tilinpäätösraportoijilla on käytössään myös vähintään kerran vuodessa päivittyvät tilinpäätösmallien online-versiot, joita julkaistaan ST-Akatemia Online -palvelussa.  

Laadukkaat  standardikäännöksemme edistävät IFRS-raportointia 

IFRS-standardeja suomeksi jo yli 15 vuotta

Listayhtiöitä velvoittavat kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) vaikuttavat kirjanpitolautakunnan tulkintojen ja yleisohjeiden kautta hyvää kirjanpitotapaa ohjaavaan kirjanpitolakiin. Hyvän tilinpäätöskäytännön edistäjänä olemme jo yli 15 vuotta palvelleet suomalaista yhteiskuntaa tuottamalla yhdistyksemme jäsenten ja suomalaisten IFRS-raportoijien käyttöön laadukkaita suomenkielisiä standardikäännöksiä.

Tilinpäätösstandardien käännöstyö Suomen Tilintarkastajat ry:ssä ja ST-Akatemia Oy:ssä käynnistyi vuonna 2000. Kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista tuli myöhemmin listayhtiöitä velvoittavaa EU-lainsäädäntöä vuonna 2005 voimaan saatetun IAS-asetuksen myötä. 

Käännösten laadukkuuden varmistamiseksi on yhdistyksessä toimivaan IFRS-käännöstyöryhmään kerätty asiantuntijoita eri sidosryhmistä. Työryhmä päättää suomenkielisestä terminologiasta ja tarkastaa yhdistyksessä laaditut käännösluonnokset. Myös EU-komission käännöspääosasto käy läpi käännökset, joista sittemmin hyväksymisprosessin kautta tulee osa EU:n lainsäädäntöä.

Julkaisemme kokonaiset uudet standardit suomenkielisinä heti käännöstyön valmistuttua. Voimassa olevista standardeista julkaisemme vuosittain suomenkielisen koosteen, IFRS-standardit, joka vastaa sisällöltään IFRS Foundationin julkaisemaa Blue Book -koostetta. 

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti