Edunvalvonta

Vaikutamme tilintarkastusta ja taloudellista raportointia koskevan lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen. Edunvalvontamme tavoitteena on varmistaa tarkoituksenmukainen ja selkeä sääntely-ympäristö tilintarkastajan ammatin harjoittamiselle, auttaa jäseniämme menestymään työssään sekä edistää tilintarkastuksen tunnettuutta ja arvostusta Suomessa.

Miten toimimme?

Yhdistyksemme edunvalvontatiimissä ja asiantuntijoista koostuvissa työryhmissä valmistellaan arvioita, selvityksiä, kannanottoja ja lausuntoja tilintarkastusta ja taloudellista raportointia koskevaan sääntelyyn liittyen.

Tapaamme lainsäätäjän lisäksi myös muita päättäjiä ja elinkeinoelämän vaikuttajia, joiden kanssa käymme vuoropuhelua muun muassa luotettavan taloudellisen raportoinnin merkityksestä. Tilintarkastajan varmentama tilinpäätös lisää yrityksen ja sen sidosryhmien välistä luottamusta sekä helpottaa taloudellista päätöksentekoa.

Osa edunvalvontatyötämme on auttaa tilintarkastajajäseniämme, jotta heillä on riittävät tiedot ja taidot ammatin menestykselliseen harjoittamiseen. Yhdistyksemme järjestämä koulutus auttaa tilintarkastajia pitämään ammattitaitoaan yllä jatkuvan koulutuksen vaatimusten mukaisesti. Edistämme hyvää tilintarkastustapaa ja hyvää tilinpäätöstapaa laatimalla jäsentemme käyttöön malleja, ohjeita ja työvälineitä.

Käymme säännöllistä vuoropuhelua Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan kanssa tilintarkastajien valvontaan ja hyvään tilintarkastustapaan liittyen.

Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kerromme opiskelijoille, että tilintarkastajan työ tarjoaa monipuolisia ja palkitsevia uramahdollisuuksia sekä näköalapaikan elinkeinoelämään. Tavoitteenamme on varmistaa, että alalle saadaan jatkossakin innostuneita ja aktiivisia tilintarkastajia.

Osallistumme kansainväliseen edunvalvontaan eurooppalaisen kattojärjestömme (Accountancy Europe) ja pohjoismaisen yhteistyöverkoston (NRF) kautta.

Lue tilintarkastuksen hyödyistä >

Tilintarkastajat kertovat työstään >

Koulutukset jäsenillemme >

Edunvalvonta ja ohjeistus - yhteyshenkilöt 

Risto Ruuska
johtava asiantuntija
Twitter: @risto_ruuska
p. 09 7552 2021

Riitta Laine
tilintarkastusasiantuntija
Twitter: @riitta_i_laine
p. 09 7552 2011

Jarkko Raitio
asiantuntija
Twitter: @JarkkoRaitio
p. 09 7552 2013 

S-posti

etunimi.sukunimi@
suomentilintarkastajat.fi

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti