Edunvalvonta

Yhteiskunnallisen vaikuttamistyömme tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset tilintarkastusalalle ja elinkeinoelämälle. Yhdistyksemme edunvalvontatyötä ohjaa jäsenistömme asiantuntemus ja näkemys yritystalouden sujuvasta arjesta ja luotettavasta taloudellisesta raportoinnista. 

Tilintarkastuksen myönteisiä vaikutuksia vahvistettava sääntelyä kehitettäessä 

Ennakoiva edunvalvontamme kohdistuu tilintarkastusta ja taloudellista raportointia koskevaan sääntelyyn. Yhdistyksen asiantuntijaryhmissä ja edunvalvontatiimissä valmistuvat arviot, selvitykset, kannanotot ja ehdotukset pitävät säädösvalmistelijat ajantasalla lakihankkeiden vaikutuksista tilintarkastukseen. Tuomme myös esiin vaihtoehtoisia sääntelyratkaisuja ja kehittämisehdotuksia. 

Olemme aktiivisesti mukana lainsäädännön kehittämishankkeita valmistelevissa työryhmissä ja asiantuntijakokoonpanoissa. Vaikutamme elinkeinoelämän verkostoissa tekemällä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja käymällä jatkuvaa vuoropuhelua luotettavan taloudellisen raportoinnin merkityksestä ja tilintarkastuksen myönteisistä, laajalle yhteiskuntaan ulottuvista vaikutuksista.

Seuraamme lakimuutosten toimeenpanon jälkeen myös aktiivisesti soveltamiskäytäntöjen muotoutumista ja uudessa sääntelyssä ilmeneviä korjaustarpeita. Ensisignaaleja tilintarkastussääntelyymme kohdistuvista muutostrendeistä saamme alan kansainvälisten yhteistyöverkostojemme kautta. 

Tilintarkastaja-ammatti pidettävä vetovoimaisena 

Ylimitoitettu sääntely heikentää tilintarkastaja-ammatin houkuttelevuutta. Vaikuttamistyömme eräs painopistealue onkin tilintarkastajan ammatin vetovoimaisuuden varmistaminen alan sääntelyä kehitettäessä. Kehitys- ja muutoshankkeissa pidämme tavoitteenamme tilintarkastajan ammatin säilyttämistä arvostettuna asiantuntija-ammattina, joka tarjoaa heti uran ensimetreistä lähtien monipuolisia ja palkitsevia uramahdollisuuksia sekä näköalapaikan elinkeinoelämään. 

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen >

Lausunnot ja kannanotot >

Edunvalvonta ja ohjeistus - yhteyshenkilöt 

Risto Ruuska
johtava asiantuntija
Twitter: @risto_ruuska
p. 09 7552 2021

Riitta Laine
asiantuntija
Twitter: @riitta_i_laine
p. 09 7552 2011

Jarkko Raitio
asiantuntija
Twitter: @JarkkoRaitio
p. 09 7552 2013 

S-posti

etunimi.sukunimi@
suomentilintarkastajat.fi

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti