HTM-tilintarkastajat ry

HTM-tilintarkastajat ry perustettiin vuonna 1951. Yhdistyksen säännöissä mainittiin yhdyssiteenä toimiminen HTM-tilimiesten kesken, kirjanpidon ja tilintarkastuksen kehittäminen terveiden liikeperiaatteiden ja hyvän kauppiastavan mukaan, jäsenten ammattitiedon ja taidon edistäminen sekä huolehtiminen jäsenten ammattieduista. Toimintatapoina lueteltiin kokoukset, esitelmät, keskustelu- ja juhlatilaisuudet, retkeilyt sekä kurssi- ja julkaisutoiminta.

HTM-Yhdistys r.y. -nimi ei kelvannut yhdistysrekisterille

Uuden yhdistyksen hallintoa ja jäsenistöäkin häiritsi nimike ”hyväksytty tilimies”, HTM. Nimike oli kompromissi, joka ei oikeastaan ollut kenenkään mielestä hyvä. Hallitus pohti nimiongelmaa jo pian perustamisen jälkeen, sillä tilimies viittasi enemmän kirjanpitäjään kuin tilintarkastajaan. Yhdistysrekisteri ei hyväksynyt nimeä HTM-Yhdistys r.y., koska nimi muistutti liiaksi KHT-Yhdistyksen nimeä. Niinpä yhdistyksen nimeksi tuli Tilintarkastajayhdistys HTM – Revisorsföreningen GRM.

1970-luvun puolivälissä perustettiin valiokuntia ja toimikuntia käsittelemään erikoiskysymyksiä. 1970-luvun loppupuolella aloittivat laki-, vero-, tilintarkastus-, kirjanpito- ja sisäisen kontrollin toimikunnat. Samalla vuosikymmenellä perustettiin paikallisosastoja, joista ensimmäiset olivat Etelä-Pohjanmaan HTM-osasto ja Kanta-Hämeen HTM-osasto. Yhdistys hankki myös ensimmäisen konttorin Nervanderinkatu 7:sta Töölössä, vuokraaja oli rouva Ester Ingman.

Koulutus- ja julkaisutoiminta laajenivat ja HTM-Info Oy perustettiin

Syksyllä 1975 järjestettiin ensimmäinen laajapohjainen tilintarkastuksen peruskurssi. Seuraavina vuosina oli iltakurssien vuoro. Yhdistys aloitti yhteistyön kauppakamareiden tilintarkastajavaliokuntien kanssa jatkokoulutusta koskevissa kysymyksissä. Yhdessä perustettiin kahdeksan koulutuspiiriä. Syyskokousten yhteydessä järjestetystä HTM-päivästä tuli vuoden tärkein jäsenistön koulutuspäivä. KHT-yhdistys, HTM-yhdistys ja Sisäiset tarkastajat sopivat, että yhdistysten jäsenet voivat osallistua toistensa koulutustilaisuuksiin.

Yhdistyksen suuri ponnistus 1980-luvulla oli Tilintarkastajan käsikirjan työstäminen. Kirjaprojekti työllisti lähes täysin yhdistyksen kaikki sisäiset toimikunnat. Kaupallisen julkaisutoiminnan kautta syntyi HTM-yhdistyksen Tilintarkastajien palvelu Oy. Uuden osakeyhtiön työkenttää oli myös jäsenistöä laajemmalle joukolle suunnattu koulutus ja neuvonta. Palveluyhtiön nimi muutettiin vuonna 1988 HTM-Info Oy:ksi.

Vuonna 1993 yhdistyksen nimi virtaviivaistettiin muotoon HTM-tilintarkastajat ry – GRM-revisorer rf. Vuonna 1994 päätettiin luopua kustannustoiminnasta ja HTM-Info Oy:n toiminnan painopiste siirtyi koulutustoimintaan.

Laatukoulutuksen edelläkävijä

HTM-yhdistys on ollut edelläkävijä tilintarkastajien koulutuksen saralla. Ammattitaidon takaamiseen tähtäävä laatukoulutus käynnistyi keväällä 1995. Laatukoulutuksesta haettiin kannanotto Keskuskauppakamarilta. Tämä johti suositukseen, että tilintarkastajan tulee ammattitaidon ylläpitämiseksi osallistua alan täydennyskoulutukseen vähintään 30 tuntia vuodessa.

Laatukoulutus on kehittynyt vuosien varrella vastaamaan tilintarkastajien tarpeita osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen sekä nykyisten PRH:n asettamien tilintarkastajien koulutusvaatimusten mukaiseksi. Suosittua koulutusta tarjotaan edelleen tilintarkastajille ST-Akatemiassa. http://www.suomentilintarkastajat.fi/koulutus/jasenkoulutus

HTM-tilintarkastajat ry ja KHT-yhdistys ry yhdistivät voimavaransa Suomen Tilintarkastajat ry:ksi

Yhteistyö HTM-tilintarkastajien ja KHT-yhdistyksen kesken kasvoi vuosien varrella olemattomasta satunnaiseksi ja vähitellen yhä säännöllisemmäksi. Tutkintojen, päätoimisuuden, koulutuksen, lakien ja viranomaismääräysten sekä kansainvälisen kehityksen ansiosta kaksi tilintarkastajaluokkaa lähentyivät toisiaan.

Lähentymiset johtivat lopulta siihen, että HTM-tilintarkastajat ry ja KHT-yhdistys ry yhdistivät voimavaransa ja toimintonsa. Suomen Tilintarkastajat ry aloitti toimintansa 1.4.2014.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti