Jäsenyydet tilintarkastusalan kansainvälisissä järjestöissä

Osallistumme aktiivisesti tilintarkastusalan kansainväliseen kehitystyöhön. Alan kattojärjestöjen IFAC:n, Accountancy Europen ja NRF:n jäsenenä edistämme tilintarkastuksen kansainvälistä harmonisointityötä ja tuomme alan kehittämishankkeisiin tietoa myös suomalaisesta toimintaympäristöstä ja käytänteistä. 


International Federation of Accountants (Kansainvälinen Tilintarkastajaliitto) – IFAC

Kansainvälinen Tilintarkastajaliitto IFAC on vuonna 1977 perustettu taloushallinnon ammattilaisten ja tilintarkastajien kattojärjestö, joka toimii tilintarkastajien ammattikunnan äänitorvena globaalisti. KHT-yhdistys – nykyinen Suomen Tilintarkastajat ry – on yksi liiton perustajajäsenistä. Kansainvälisellä Tilintarkastajaliitolla on jäsenyhdistyksiä yli 130 maasta ja se edustaa maailmanlaajuisesti 2,85 miljoonaa tilintarkastuksen ja taloushallinnon ammattilaista.

Taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden edistäminen on eräs IFAC:n perustehtävistä. Liitto palvelee yleistä etua ja vahvistaa tilintarkastaja-ammattia mm. tukemalla korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä ja edistämällä niiden soveltamista ja täytäntöönpanoa.  

PK-sektorin yrityksiä tarkastaville pienemmille tilintarkastustoimistoille tehdään vuosittain kartoitus, jossa selvitetään pienten ja keskisuurten tilintarkastusyhteisöjen kokemuksia ja käsityksiä alan tärkeimmistä kysymyksistä, trendeistä ja kehityssuunnista.


Accountancy Europe (Euroopan Tilintarkastajaliitto)

Suomen Tilintarkastajat ry on myös Euroopan Tilintarkastajaliitto Accountancy Europen jäsen. Aiemmin FEE:n nimellä toiminut järjestö on perustettu vuonna 1987 ja KHT-yhdistys (nyk. Suomen Tilintarkastajat ry) kuuluu sen perustajajäseniin. Accountancy Europe vastaa lähes miljoonan laskentatoimen ammattilaisen edunvalvonnasta 50 jäsenyhdistyksensä kautta 37 Euroopan maassa. Järjestö tuo esiin tilintarkastaja-ammattikunnan näkemyksiä mm. taloudellista raportointia, tilintarkastusta, ammatinharjoittamista ja hyvää hallintoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon Euroopassa. 


Nordiska Revisorsförbundet (Pohjoismainen Tilintarkastajaliitto) – NRF

Nordiska Revisorsförbundet, NRF (perustettu 1932) on pohjoismaisten tilintarkastajajärjestöjen yhteistyö- ja keskustelufoorumi ja maailman vanhin tilintarkastusalan järjestö. Pohjoismaisen Tilintarkastajaliiton jäseninä ovat tilintarkastajayhdistykset Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Tilintarkastajayhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä Pohjoismaissa nousee noin 16 000 henkilöön. Järjestön pysyvä sihteeristö sijaitsee Kööpenhaminassa. 

Edelläkävijä pk-lähtöisen tilintarkastuksen kehitystyössä

Pohjoismainen Tilintarkastajaliitto on edelläkävijä pk-lähtöisen tilintarkastuksen kehittäjänä. Pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksen kehittämistarpeet on tunnistettu laajalti myös Pohjoismaiden ulkopuolella NRF:n aktiivisen vuoropuhelun ja toiminnan ansiosta.

Merkittävän sysäyksen pk-lähtöisen tilintarkastuksen globaaliin kehitystyöhön on antanut pienyritysvaltaiseen toimintaympäristöön sovitettu NRF:n standardiluonnos – Standard for Audits of Small Entities. Sen viitoittamana IAASB on ottanut tehtäväkseen löytää kestävä ratkaisu, joka mahdollistaa pienten ja keskisuurten yhteisöjen tarkastuksen alan yhteisen globaalin standardin mukaisesti.

 
Kansainvälinen verkosto
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.