Kansainvälinen edunvalvonta ja yhteistyö

Kansainvälinen verkosto
Osallistumme tilintarkastusalan kansainväliseen edunvalvonta- ja kehitystyöhön muun muassa tilintarkastusalan kattojärjestöjen IFAC:n, Accountancy Europen ja NRF:n kautta. Kannatamme tilintarkastuksen kansainvälistä harmonisointia unohtamatta kuitenkaan suomalaisen toimintaympäristön ja lainsäädännön erityispiirteitä. 


International Federation of Accountants, IFAC (Kansainvälinen Tilintarkastajaliitto)

Kansainvälinen Tilintarkastajaliitto IFAC on vuonna 1977 perustettu taloushallinnon ammattilaisten ja tilintarkastajien kattojärjestö, joka toimii tilintarkastajien ammattikunnan äänitorvena globaalisti. IFAC:n 175 jäsenyhdistystä toimii yli 130 maassa, ja liitto edustaa maailmanlaajuisesti kolmea miljoonaa tilintarkastuksen ja taloushallinnon ammattilaista. Suomen Tilintarkastajat ry on yksi liiton perustajajäsenistä ja liiton ainoa suomalaisjäsen.

IFAC:n perustehtäviin kuuluu taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden edistäminen. Liitto palvelee yleistä etua ja vahvistaa tilintarkastaja-ammattia muun muassa tukemalla korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä ja edistämällä niiden soveltamista ja täytäntöönpanoa.  

IFAC:n yhteydessä toimivat myös kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), tilintarkastajan eettiset säännöt laativa IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), alan koulutusstandardeja laativa IAESB (International Accounting Education Standards Board) ja julkisen sektorin taloudellisen raportoinnin standardeja laativa IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board).

IFAC:n alla toimii myös SMP-komitea (Small and Medium Practices Committee), jonka tehtävänä on edistää alan pk-toimijoiden asiaa. Suomen Tilintarkastajilla on edustus SMP-komiteassa NRF:n kautta. Tutustu IFACin organisaatiorakenteeseen >


Accountancy Europe (Euroopan Tilintarkastajaliitto)

Accountancy Europe (aiemmin FEE) on vuonna 1987 perustettu noin miljoonaa tilintarkastajaa ja muuta taloushallinnon ammattilaista edustava kattojärjestö, jonka 51 jäsenyhdistystä toimii 37 Euroopan maassa. Suomen Tilintarkastajat ry kuuluu järjestön perustajajäseniin ja on sen ainoa suomalaisjäsen.

Accountancy Europe osallistuu muun muassa taloudellista raportointia, tilintarkastusta, ammatin harjoittamista ja hyvää hallintoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon tuomalla esiin tilintarkastajien ammattikunnan näkemyksen. 

Jäsenet pääsevät mukaan Accountancy Europen toimintaan osallistumalla sen työryhmiin. Suomen Tilintarkastajat on tällä hetkellä edustettuna yhdessä työryhmässä: Audit and Assurance Policy Group ( AAPG), joka käsittelee tilintarkastukseen läheisesti liittyviä muutos- ja kehityshankkeita.


THE NordiC FEDERAtion of public accountants, NRF (Pohjoismainen Tilintarkastajaliitto)

The Nordic Federation of Public Accountants (aiemmin Nordiska Revisorsförbundet) on pohjoismaisten tilintarkastajajärjestöjen yhteistyö- ja keskustelufoorumi. Liitto perustettiin vuonna 1932 ja on maailman vanhin tilintarkastusalan järjestö. Sen jäseninä ovat tilintarkastajayhdistykset Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Jäsenyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 16 000 henkilöä. Järjestön pysyvä sihteeristö sijaitsee Kööpenhaminassa. 

NRF:ssä aloitettiin yhteispohjoismaisella yhteistyöllä uuden pk-yhteisöjen tilintarkastuksia koskevan tilintarkastusstandardin (Standard for Audits of Small Entities, SASE) valmistelu vuonna 2014. Tavoitteena oli laatia korkealaatuinen ja periaatepohjainen tilintarkastusstandardi, joka on räätälöity erityisesti pienten yhteisöjen tilintarkastuksiin. NFR:n ja sen jäsenten aktiivisen vuoropuhelun ja toiminnan ansiosta pk-yhteisöjen tilintarkastuksen kehittämistarpeet on nyt tunnustettu myös Pohjoismaiden ulkopuolella, ja sekä Accountancy Europe että IAASB ovat ottaneet pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksen kehittämisen agendalleen.


Föreningen auktoriserade revisorer, FAR (Ruotsin Tilintarkastajaliitto)

Ruotsin tilintarkastajaliitto edustaa noin 3 100 tilintarkastajaa ja 2 100 muuta jäsentä.


DANSKE revisorer, FSR (Tanskan Tilintarkastajaliitto)

Tanskan tilintarkastajaliitto edustaa noin 2 890 tilintarkastajaa ja 2 100 kirjanpito-, verotusalan ja yritystalouden henkilöjäsentä sekä noin 600 yritystä.


REVISORFORENINGEN (Norjan Tilintarkastajaliitto)

Norjan tilintarkastajaliitolla on noin 2 700 tilintarkastajajäsentä ja 2 300 konsulttijäsentä.


Félag löggiltra endurskoðenda, FLE (Islannin tilintarkastajaliitto)

Islannin tilintarkastajaliitto edustaa noin 260 tilintarkastajajäsentä ja 160 muuta henkilöjäsentä.


AUDIITORKOGU (Viron tilintarkastajayhdistys)

Viron tilintarkastajaliitto edustaa 150 yritysjäsentä.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.