Kehitämme hyvää tilintarkastustapaa

Palvelemme suomalaista yhteiskuntaa kehittämällä aktiivisesti luotettavaa taloudellista raportointia edistäviä käytänteitä tilintarkastajille ja raportointivelvollisille yhteisöille. Tärkeä osa palvelutehtäväämme on hyvän tilintarkastustavan kehittäminen. Kehitystyön konkreettisena tuloksena julkaisemme mm. erilaisia malleja ja ohjeistuksia, joita tilintarkastajat tarvitsevat työssään.

Yksi hyvää tilintarkastustapaa ohjaava normisto ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit. Julkaisemme englanninkielisinä ilmestyvät standardit asiantuntijatyöryhmän tarkastamina suomenkielisinä käännöksinä, joihin tehdään erikseen Suomen lainsäädännön edellyttämät korjaukset. Suomenkieliset käännökset on koottu julkaisuun Kansainväliset tilintarkastusalan standardit, josta löytyvät myös eettiset säännöt ja laadunvalvontastandardi ISCQ 1.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti