Kehitämme hyvää tilintarkastustapaa

Palvelemme suomalaista yhteiskuntaa kehittämällä aktiivisesti luotettavaa taloudellista raportointia edistäviä käytänteitä tilintarkastajille ja raportointivelvollisille yhteisöille. Tärkeä osa palvelutehtäväämme on hyvän tilintarkastustavan kehittäminen. Kehitystyön konkreettisena tuloksena julkaisemme mm. erilaisia malleja ja ohjeistuksia, joita tilintarkastajat tarvitsevat työssään.

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit ovat yksi hyvää tilintarkastustapaa ohjaava normisto. Käännämme englanninkieliset standardit suomen kielelle. Ne on koottu julkaisuun Kansainväliset tilintarkastusalan standardit, josta löytyvät myös eettiset säännöt ja laadunvalvontastandardi ISCQ 1.

Mitä hyvä tilintarkastustapa on?

Tilintarkastajan tulee lain mukaan noudattaa hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslaissa määriteltyjä tehtäviä suorittaessaan. Hyvä tilintarkastustapa ohjaa tilintarkastajan toimintaa niin lakisääteisessä tilintarkastuksessa kuin muissa tilintarkastajan tehtävissä.

Hyvän tilintarkastustavan perustana ovat

  • lait, säädökset ja asetukset
  • kansainväliset tilintarkastusalan standardit
  • ammattieettiset periaatteet
  • tuomioistuinten ratkaisut ja viranomaisten päätökset.
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti