Lausunnot ja kuulemiset

Vaikutamme lainsäädännön kehittämistyöhön antamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin.

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen >

OSAKEYHTIÖN PURKAUTUMINEN VEROTUKSESSA

Ohjeluonnos sisältää keskeiset osakeyhtiön purkautumiseen liittyvät verokysymykset sekä niiden kommentit. Ohjeessa on kuitenkin useita viittauksia toisiin Verohallinno...

Lue lisää

Lausunto HE 15/2017 - hallinnon ja talouden tarkastus

Suomen tilintarkastajat ry rajaa lausunnon koskemaan Maakuntalakiluonnoksen 14 lukua ja sen 106 – 108 §:iä ja 110 §:ää.

Lue lisää

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSEEN KOSKIEN MAAHANTUONNIN ARVONLISÄVEROTUKSEN SIIRTÄMISTÄ VEROHALLINNOLLE

Esitysluonnos on lähtökohdiltaan arvonlisäverovelvollisten yritysten näkökulmasta kannatettava. Se, että samasta asiasta vastaa kaksi valtiovarainministeriön hallinnon...

Lue lisää

Oikeushenkilön rangaistusvastuu - lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle

Lakivaliokunta 10.2.2017 klo 9.15 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle HE 258/2016 Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua rikoslain 30 luvun 13 §:...

Lue lisää

Yhteinen yhteisöveropohja - lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle

Talousvaliokunta tiistai 7.2.2017 klo 12:00 / U 66/2016vp  Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnan talousvali...

Lue lisää

Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja - lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle

Talousvaliokunta tiistai 7.2.2017 klo 12:00 / U 65/2016vp   Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnan talousval...

Lue lisää

Verotuksen maakohtainen raportti

Diaarinro A240/200/2016   Suomen Tilintarkastajat ry (”ST”) esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.   Lausunnolle toimitettu Luonnos vastaa ST:n näkemyksen mukaan...

Lue lisää

Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus

Diaarinumero A212/200/2016   Suomen Tilintarkastajat ry (”ST”) esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.   Ohjeluonnoksessa on käsitelty myyntisaamisen käsitettä tu...

Lue lisää

HE Arvonlisäverolain muuttamisesta

HE Arvonlisäverolain muuttamisesta 18.11.2016 PDF  > Avaa

Lue lisää

Kirjanpitolain muuttaminen

Kirjanpitolain muuttaminen 30.8.2016 PDF > Avaa

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti