Lausunto HE 15/2017 - hallinnon ja talouden tarkastus

27.03.2017

Hallintovaliokunta 
HaV@eduskunta.fi 

Aihe: Kirjallinen lausunto Hallintovaliokunta tiistai 28.03.2017 klo 12:15 / HE 15/2017 vp 

Lausunto HE 15/2017

Suomen Tilintarkastajat ry (ST) kiittää mahdollisuudesta lausua HE 15/2017 teemalla: hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Suomen tilintarkastajat ry rajaa lausunnon koskemaan Maakuntalakiluonnoksen 14 lukua ja sen 106 – 108 §:iä ja 110 §:ää.

Lakiluonnoksen 107 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan ”Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa”. Lain perustelutekstien mukaan tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilin-tarkastuksesta annetun lain (1142/2015) 10 §:ssä. Käsityksemme mukaan säännöksen perustelutekstit ovat asiallisesti oikein ja myös tavoiteltava tila. Siksi säännöksen sanamuoto tulee saattaa perustelutekstejä vastaavaksi eli muotoon:
”Vahingonkorvausvastuusta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa.” Muilta osin Suomen Tilintarkastajat ry:llä ei ole kommentoitavaa edellä mainituista säännöksistä. 

Valtiontalouden tarkastusvirastoa koskeva sääntely (109 §) on rinnakkainen valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisen kanssa. ST lausuu asiasta vastatessaan valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön 3.4.2017 mennessä. 

Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2017 

SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti