Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastusrajojen korottamisesta

01.10.2018

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa lakiehdotusta tilintarkastusrajojen nostamisesta.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että tilintarkastuksen lakisääteiset rajat nostettaisiin samalle tasolle kirjanpitolain mukaisten mikroyritysrajojen kanssa: taseen loppusumma 100 000 eurosta 350 000 euroon, liikevaihto 200 000 eurosta 700 000 euroon ja henkilöstö 3 henkilöstä 10 henkilöön. Toteutuessaan lakimuutos johtaisi tilintarkastusvelvollisuuden loppumiseen noin 37 000 työnantajayritykseltä.    

Ehdotetulla lakiuudistuksella olisi monia kielteisiä vaikutuksia sekä yritysten että yhteiskunnan näkökulmista.

Suomen Tilintarkastajat ry:n toimenpidesuositukset

1. Pidetään tilintarkastusrajat ennallaan
Tilintarkastusvelvollisuuden pitäminen ennallaan on kokonaishyödyn kannalta paras vaihtoehto. Tätä näkökulmaa tukevat sekä lausuntopalaute että Ruotsin kokemukset.

2. Selvitetään kevyempää tarkastusta mikroyrityksille
Suomessa tilintarkastus on yleisin tilintarkastajan tekemä tarkastus. Tilintarkastajan tekemien kevyempien tarkastusten soveltuvuutta mikrokokoluokan yrityksille tulisi selvittää.

Tutustu lausuntoomme kokonaisuudessaan (pdf)

6 vaikutusta ja toimenpidesuosituksemme - tutustu!

Lausunnoissa vahvaa vastustusta muutosesitykseen
(Tilanne huhtikuussa 2018)


+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti